« ما امنیت خویش را قربانی نخواهیم کرد! »

 

سوبرا مانیام جایشنکر وزیر امور خارجه هند در آغاز سال نو ترسایی برای دیدار رسمی وارد ویانا پایتخت جمهوری اتریش گردید . او دراین مسافرت با رییس جمهور، نخست وزیر، وزیرامور خارجه اتریش و همچنان با وزرای خارجه جمهوری های چک و سلواک به تبادل نظر پرداخت و توافقی را پیرامون همکاری درعرصه های کوچ و مهاجرت امضا نمود . او با همتای اتریشی اش آقای الکساندر شالنبیرگ در باره انکشاف اوضاع در افغانستان نیزصحبت کرد .

سوبرا مانیام درپایان دیدارش گفت وگویی با ژونالیست های اتریشی خانم آنا سورتال و خانم مانویلا هنسینگ ـ ارلنبورگ انجام داد که آنرا برای شناخت مواضع سیاست خارجی هند درقبال رویدادهای مهم  منظقه و جهانی پیشکش خواننده گان عزیز بامـداد مینماییم . بامداد

 

برگرداننده : عمر محسن زاده

 

استاندارد : چرا اینفدرهندی ها میخواهند که به اتریش* مهاجرت کنند ؟

جایشنکر : این امر پدیده تیپیک برای اتریش نیست .درهند علاقه مفرط برای مشاهده دنیای کار درسراسر جهان وجود دارد .اکنون در حدود پانزده میلیون هندی مصروف کار در بیرون از کشور اند .

استاندارد : اما هندی ها به ندرت دارای چانسی برای دریافت پناهنده گی در اتریش میباشند .

جایشنکر : ما خواهان کوچ و مهاجرت قانونی استیم و با مهاجرت غیرقانونی مخالفت می ورزیم . و این امر به سود اقتصاد اتریش است .

استاندارد : شارلنبرگ ، وزیرامور خارجه ما از ریاست جی ـ ۲۰ هند انتظارات زیادی دارد . همچنان زلنسکی رییس جمهور اوکرایین از شما تقاضای حمایت نموده است . اولویت های مهم ریاست شما در رابطه با اوکرایین چیست  ؟

جایشنکر : قابل درک است که در محراق توجه اروپا اکنون معضله اوکرایین قراردارد . اما انسان ها در بخش های وسیع جهان نگران قیمت انرژی ، مواد خوراکه و کمبود کود کیمیاوی اند .این همان تشویش هایی اند  که از مرز معضله اوکرایین فراتر میروند و پیش از همه در کشورهای رو به توسعه  ، یعنی در جنوب کره ارض ما موجب نارضایتی هایی مبتنی بر این امر گردیده اند که چرا قسمت های بزرگ جهان به ندای آنان گوش نمی دهند . پس جی ـ ۲۰ باید به پرابلم های رئشد اقتصادی مالی بپردازد .

استاندارد : هند دارای نفوذ است ، ولی در این جنگ ( معضله اوکرایین ــ م ) از مدت درازی بدینسو بیطرفی اختیار نموده و درحال حاضر نیز فاصله بیشتر گرفته است . چرا ؟

جایشنکر : درهفته ها و ماه های نخست ما در اصل مصروف خروج دانشجویان هندی بودیم که از وقوع مناقشه غافلگیر شده بودند . ما از همان اول و آنهم با قاطعیت گفتیم که با این مناقشه مخالفیم . اما بعضا رسانه ها میخواهند چیزی را بشنوند که خواهان شنیدن آن استند. به هرصورت ، ما باور داریم که دیالوگ و دیپلوماسی راه درست اند و اختلافات درمیز مذاکره حل میگردند.

استاندارد  : با وجود آنهم هیچگونه انتقاد آشکار وجود نداشت و هند بازهم از روسیه سلاح وارد می کند ، و حتا واردات انرژی خود را نیز افزایش داده است . آیا هند هم از جنگ سود می برد ؟

جایشنکر  : ما از روسیه از مدت بیش از شصت سال بدینسو سلاح وارد می کنیم . این حرف نو نیست .

استاندارد  : اما حالا جنگ است .

جایشنکر  : بلی ، اما ما چرا به این کار مبادرت می ورزیم ؟ در همین شصت سال کشورهای غربی ، بشمول اروپا ترجیع دادند که به یک دیکتاتوری نظامی در پاکستان سلاح بفروشند. یگانه کشوری که در این زمان حاضر بود بما کمک کند اتحاد شوروی بود . اگر ما چنین توافقی را با روسیه داریم نتیجه مستقیم رجحان رژیم های نظامی از سوی غرب در منطقه ماست .

چیزیکه مربوط به امروز میشود : اگر کسی چنین روابط نظامی را ایجاد میکند ، نمیتواند آنرا از امروز به فردا خاتمه ببخشد و بگوید من حالا قهرم . در نهایت ‌مکلفیت هرحکومت در آنست تا مواظب امنیت کشورش باشد . ما امنیت خود را قربانی نخواهیم کرد . اگر در اروپا انتظاراتی وجود داشته باشد که ما این کار را بخاطر اینکه اروپا مشکل دارد انجام بدهیم ، به نظرم توقعات غیرعاقلانه خواهند بود .

استاندارد  : هند حتا درعرصه انرژی همکاری های خود را بیشترساخته است .

جایشنکر  : براستی ما تا چندی پیش وارد کننده خاص و بزرگ انرژی روسی نبوده ایم . این حالت زمانی تغیر خورد که بازارهای انرژی به طور فزاینده دگرگون شده است . هنوز معضله اوکرایین بروز نکرده بود که منبع بزرگ انرژی ما کشور ایران مورد تحریم قرارگرفت و تورید از ایران بسیار دشوار گردید . ما صادر کننده دیگری داشتیم که کشور ونزویلا بود . بر ونزویلا هم تحریمات وضع گردید. طی همین زمان اروپا از روسیه بازهم انرژی وارد میکرد و از این امر خیلی راضی بود .

استاندارد  : هر کسی منافع خود را دارد .

جایشنکر  : دقیقا ، بنا براین چنین بوده نمیتواند که شما منافع داشته باشید و ما اصول . ما باید راهی را پیدا کنیم که اصول و منافع درهماهنگی با هم قرار داشته باشند . در بازارهای انرژی واقعا چه میگذرد ؟‌ ما در رابطه با اعلانات خریداری جهانی خود حتا پاسخی دریافت نمی کنیم زیرا اروپا بالاترین قیمت را می پردازد . طبعا حالا باید از خود بپرسیم که تیل و گاز را از کجا بدست آوریم و ما جایی می رویم که در آنجا امکانات وجود داشته باشد .

استاندارد  :‌هند خود را دموکراسی پرغرور می خواند و از این نگاه در غرب نیز بدیده قدر نگرسته میشود . چه باید صورت گیرد تا هند بیشتر در برابر رژیم هایی خود کامه قرار گیرد ؟ 

جایشنکر  :  از دید من ضرور است تا یک گفتمان سیاسی در مورد اینکه جهان دموکراتیک اصلا چیست ، براه بیفتتد . کی در ردیف چه کسی قرار گیرد ؟  خط فاصل کشیدن میان دموکراسی و اتوکراسی از نگاه سیاسی عملی است . آنسان ها میتوانند از آن نظر به ضرورت خود کار بگیرند . به گونه مثال : هند مدتی با یک دیکتاتوری نظامی درغرب خود با پاکستان و با دیکتاتوری نظامی دیگری در شرق خود با میانمار سر و کار داشت . میانمار تحریم گردید  ، ولی پاکستان بمثابه مهمترین متحد ناتو مورد تقدیر قرارگرفت . اگر بخورد کسی برابر بود گفته میشود : ما را بگذارید تا تغیرات را از راه تجارت بدست بیآوریم  . بگذارید با اتوکراسی ها تجارت بیشتر بنماییم زیرا ما آنها را تغیر خواهیم داد . و یا گفته میشود : ‌باید بر اتوکراسی ها تحریمات بیشتر را وضع نماییم چونکه سزاوار آنها استند . بدیترتیب در فرجام باز میگردیم به اصول و منافع .

استاندارد  : کسانی وجود دارند که در رابطه با حالت موسسات دموکراتیک هند نگران اند .  با آنها چگونه رفتار خواهید کرد ؟

جایشنکر  : جامعه ما دوستدار استدلال و برهان است . این امر که انتقاد صورت میگیرد خود گواه آنست که در آن یک فضای دموکراتیک وجود دارد .در جامعه هند از چند ین دهه گذشته بدینسو تحولی برجسته ای صورت گرفته است . ما به شدت در این راستا کار میکنیم که انسان ها از کیفیت سیاست ما یقین حاصل کنند . اگر ما کمتر دموکراتیک می بودیم ، پس این کار را چرا انجام میدادیم ؟ من درهر بخشی از جهان ، بشمول اروپا و ایالات متحده امریکا  می توانم به یک سلسله از موضوعاتی چون برخورد با مهاجرین و با اقلیت ها ،‌ و یا احاطه نظارتی انگشت بگذارم که مایه نگرانی های من اند . هیچ کشوری وجود ندارد که پرابلم نداشته باشد .

استاندارد  : ‌تا چه اندازه میتوانیم نگران یک جنگ ممکن میان چین و هند باشیم ؟

جایشنکر  : اگر کشورهایی قراردادی ببندند باید آنرا رعایت کنند . اگر کشورهایی با هم اختلاف دارند باید در باره آنها با هم صحبت کنند . اگر حالتی پیش بیاید که در آن جانبی بگوید که من مغایر قرارداد امضا شده لشکر می کشم پس او در این کردار به جامعه بین المللی پیامی دارد . در این صورت جامعه بین المللی باید نگران باشد.

 

*  در سال گذشته میلادی هژده هزار هندی در اتریش تقاضای پناهده گی کرده اند ـ م

 

تذکر بامداد :

سوبرا مانیام ا ز سال ۲۰۱۹ میلادی بدینسو مسوولیت وزارت امورخارجه هند را عهده دار میباشد.

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۳ـ۰۷۰۱ 

Copyright ©bamdaad 2023