پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت دکتر اسدالله حبیب

 

با کمال تأسف وتأثر، دکتراسد الله حبیب ، نویسنده و پژوهشگر نامدارمعاصر افغانستان، بروز جمعه ۴ قوس ۱۴۰۱ خورشیدی در سن ۸۱ سالگی در دیارغربت درالمان چشم از جهان فروبست و مُهرختم برگنجینه سخن گرانبهای خود نهاد. با پروازسبک اما غم افزای اسدالله حبیب ستاره فروزان دیگری درسپهر فرهنگ کشورجنگ زده ما به خاموشی گرایید. این کنشگرتوانا با خلق آثارادبی فراوان نقش موثری درحفظ وگسترش گنجینه غنی ادبیات فارسی ـ دری و ترویج فرهنگ کشورمان داشت. او در زمینه تاریخ ادبیات ، بیدل ‌شناسی ، ادبیات داستانی، دستورزبان دری ، نمایشنامه نویسی و شعر کارهای بزرگ ومانده گاری را انجام داد که نگاهی به فهرست آثار و آفریده های او درهمین زمینه ها نشانده بزرگی و اثرآفرینی او میباشد . اسد الله حبیب درسطح منطقه و جهان نیزچهره شناخته شده و مطرح ادبی بوده و آثار او به زبان های مختلف جهان از جمله به زبان های روسی، ازبکی و انگلیسی منتشر شده است. استاد با خلق آثار ادبی نقش موثری در غنامندی ادبیات معاصر کشور ومنطقه داشت که نشر نزدیک به ۲۵ اثر، و صدها مقاله علمی او شاهد این مدعا میباشد.دکتر اسد الله حبیب در کنفرانس های بیشمارعلمی ـ اکادیمیک در موسسات علمی جهان شرکت، ودرباره پژوهش های ادبی اش گزارش داد .  

از منظراندیشه سیاسی، اوهوادار مردم و آرمانهای های علمی و دادخواهانه بوده و دراین زمینه نیرمنحیث فرهنگی مردمدوست و متعهد عمل مینمود. آثار ادبی و داستان های او با زنده گی مردم و حوادث روزگارش سخت گره خورده وحکایت ازسرنوشت میهن و مردمی دارد که آماج کین دشمنان علم و پیشرفت قرارگرفته و با وجود این ناهنجاری ها هنوز در راه رهایی و بهروزی تلاش میدارند. او خود میگفت :« مرا زنده گی اجتماعی و زیست رقتبار لایه های پایین جامعه ما همیش به خود کشیده اند....شماری شعرهای من در نقد روابط اجتماعیست، نقد باورهای باطل و نقد عادت های خردستیز که موجب عقب مانی ها شده اند و نقد خود سنگوارگی شیوه زیست و پس مانده گی .»

سجایای بلند اخلاقی اوچون صداقت، محبت، یکرنگی، آزاده گی ، درستکاری و خدمت به خلق همواره او را در تمام دوره های کاری و مسوولیت های علمی و فرهنگی اش همراه بوده و از روزگاری آموزگاری اش در دانشکده زبان و ادبیات پوهنتون کابل، ریاست انجمن نویسنده گان افغانستان ، ریاست پوهنتون کابل ، عضویت در اکادیمی علوم جمهوری افغانستان ، عضویت در شورای ملی کشور و نهادهای فرهنگی برون مرزی به این سجایای نیکو پابند و وفادار باقی ماند. به پاس خدمات فراموش ناشدنی زنده یاد دکتراسد الله حبیب جوایز ادبی از جمله ،جایزه اول در داستان کوتاه ، جایزه پیرروشان ، جایزه بیهقی و لقب کاندید اکایمیسین را در اکادیمی علوم افغانستان  را از آن خود نمود.

استاد وقتی فضای سیاسی کشور را برای کنشگری اثربخش و نشراندیشه‌ های مردمسالارانه اش تنگ یافت جلای وطن کرده و به کشور المان مسکن گزید. او زنده گی درغربت را نیزموهبتی دانسته و با وجود ناهنجاری های بی شمار درمحیط تازه فرهنگی به آفرینش علمی و ادبی ادامه داد. با آنکه دوری از سرزمین مادری و مردم او را رنج می‌ داد ولی دلش همواره با میهن و مردم ‌اش بوده و درهمین دوره  نیز خدمات فراموش ناشدنی و مانده گاری را به جامعه مهاجر افغان در اروپا ، فرهنگ دوستان منطقه و جهان  انجام داد.  

حزب آبادی افغانستان ضایعه درگذشت این انسان متعهد، دانشمند و پژوهشگر توانای علمی کشور وعضو پیشین کمیته مرکزی ح د خ ا را برای جامعه علمی و فرهنگی ، خانواده محترم شان به خصوص به همسر و فرزندان شان بانو ثریا حبیب ، مریم و بهرام حبیب، به رهروان جنبش دادخواهی کشوربه ویژه به رفقا هدایت حبیب ، امین  و روح الله حبیب ، همه دوستدارانش ، به اصحاب زبان و ادب فارسی ـ دری درسراسر روی زمین تسلیت گفته ، برای داغدیده گان این مصیبت تندرسی و شکیبایی آرزو می ‌کند.

یاد کارنامه های پردرخشش رفیق دکتراسدالله حبیب مانده گار وهمیش باد !

با حرمت و درود،

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغاستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۷۱۱

Copyright ©bamdaad 2022