پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت دکتر صالح محمد زیری

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که روانشاد دکتر صالح محمد زیری، یکی بنیانگذاران ح د خ ا ، نویسنده وشخصیت‌ برجسته سیاسی کشوربعد از بیماری طولانی در شهر لندن سرای فانی را ترک گفته و به جاودانگی پیوسته است .

انالله و انا الیه راجعون

رفیق زیری ازشمار مبارزان و پیشکسوتان نهضت دادخواهی و پیشرفت میهن و مردم بوده، و درمسوولیت های مختلف اداری و سیاسی منحیث انسان خدمتگزار مردم عمل نمود.

حزب آبادی افغانستان فقدان او را ضایعه بزرگ  دانسته و جایش را درمیان مبارزان نهضت دموکراتیک و ترقیخواه کشور خالی میداند. به همین مناسبت همدردی صمیمانه و قلبی اعضا و هیات رهبری حزب آبادی افغانسنان را به همرزمان ، دوستان ، خانواده درد دیده و بازمانده گان رفیق زیری تقدیم می ‌کنم.

روح شان شاد و یاد شان همیشه گرامی باد !

 

بااحترام

عبدالرشید آرین

به نماینده گی از هیات رهبری حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۵۱۱

Copyright ©bamdaad 2022