مردم مولداویا نمی خواهند برده ناتو شوند

 

بیش از یک سال و نیم از به قدرت رسیدن مایا ساندو، رییس جمهور مولداویا * طرفدار غرب، با شعار رساندن سطح زنده گی مردم این کشور به «معیارهای اروپا» می گذرد. ایگور دودون، رییس جمهور پیشین مولداویا، به مدت چهار سال با وجود کارشکنی های غرب، در همکاری نزدیک با روسیه، موفق شد اقتصاد این کشور را تا حدودی سرو سامان بدهد.

دور قبلی انتخابات مولداویا، با دخالت اتحادیه اروپا و با تقلب، به دور دوم کشیده شد و سرانجام با بسیج بیشتر شهروندان رومانیایی و دادن پاسپورت مولداویا به آن‌ها، در رای گیری دور دوم انتخاباتی، مایا سوندای طرفدار امریکا، با در صد کمی ایگور دودون را به عقب راند و رییس جمهور شد.

رییس جمهور جدید در اولین گام خود کلیه روابط اقتصادی مولداویا را با روسیه لغو کرد و دست کشورهای غربی را برای « تغییر برنامه های اقتصادی» باز گذاشت. در نتیجه پس از یک سال و اندی اقتصاد این کشور رو به ویرانی گذاشت و تورم تا ۱۲ در صد بالا رفت.

در ارتباط با وضعیت فاجعه بار اقتصادی و خرید سلاح های مدرن از غرب، به بهانه «مقاومت در برابر تهدید روسیه»، حزب کمونیست این کشور همراه با حزب جنبش سیاسی اجتماعی برابری « شور»، دعوت به اعتصاب و راه پیمایی کردند. سرانجام، روز ۱۳ جون، هزاران نفر در پایتخت مولداویا، با در دست داشتن « دیگ ها و پریپان های خالی» به خیابان‌ها آمدند. هدف از چنین اقدامی جلب توجه مقامات این کشور به وجود فقر و کمبود ضروری ترین مواد غذایی بود. تظاهر کننده گان با کوبیدن قاشق بر ظروف غذا، شعار دادند: « نه به افزایش قیمت ها »، «استعفا استعفا !» و «انتخابات زود هنگام». خود را به محل پارلمان رساندند و ظرف های خالی را روی پله ها ساختمان گذاشتند.‌

در ادامه تظاهرات دیانا کرامان، عضو حزب کمونیست و نماینده پارلمان مولداویا در سخنانی گفت: «این روزها به ـ لطف مدیریت دولت ـ کنونی، تنها ظرف های خالی و بدون غذا برای ما بجای مانده است. حکومت ما را به جایی رسانده است که نه چیزی برای سیر کردن شکم فرزندانمان داریم و نه پولی برای خرید مواد غذایی. تا به حال نیز به اشکال مختلف هر چه زبان به اعتراض گشوده ایم، گوشی برای شنیدن دردهای مردم نبوده است. به همین سبب روانه خیابان ها شدیم تا نشان دهیم که شهروندان کشور را به چه تنگناهایی کشانده اند. خواه ناخواه ما شما را وادار به استعفا خواهیم کرد و باید برگردید به همان جایی که شما را فرستاده اند.» *

در بخش دیگری از سخنرانی‌ها مارینا تاوبر، نماینده پارلمان و عضو رهبری حزب«شور» (برابری) اظهار داشت:« ما در شرایطی زنده گی می‌ کنیم که فقر و بی پولی در جامعه روز به روز حادتر می ‌شود و حتا باز کردن یخچال هایمان دیگر ضرورتی ندارد. بحران های اقتصادی و اجتماعی رو به افزایش است و حزب PAS (عمل و انسجام) حاکم به رهبری مایا ساندو، قوانینی را در دستور کار مجلس می‌ گذارد که هیچ سنخیتی با بهبود کیفی زنده گی شهروندان ندارد».

شرکت کننده گان در مراسم اظهار می داشتند، « وعده ‌های شیرین» قبل از انتخابات حزب حاکم دیگر غیرقابل تحمل است و تنها راه برون رفت از بن‌ بست های بوجود آمده و بقای کشور سرنگونی حاکمان وابسته به غرب می باشد.

قیمت های مواد غذایی، حتا در مقایسه با ماه گذشته ۲.۵ در صد افزایش یافته است. محصولات غیرخوراکی ۲.۴۸ و قیمت مواد سوخت اتومبیل ها رقم ۱۷،۵ در صد را نشان می دهد. این در حالی است که تورم فعلی نسبت به سال ۱۹۹۹ ترسایی به میزان ۵۳.۶ درصد بالا رفته است.

با تشدید بحران اقتصادی در جمهوری مولداویا، مقامات با اظهارات بلند پروازانه و از مردم میخواهند تا هر چه بیشتر از مصرف روزانه خود کاسته و با صرفه جویی هرچه بیشتر از گاز و برق به «اقتصاد کشور کمک کنند »!

یادآوری می شود، طی سال های گذشته، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی مولداویا افتادن این کشور را به سراشیبی مخرب سیاست‌های غرب و عواقب ایجاد بحران های اقتصادی و سیاسی را به روشنی مطرح کرده بودند.

مولداویا از نظر سوق الجیشی در منطقه ای قرار دارد که با یک فاصله کوتاه، از طریق رود خانه‌ دانوب، به دریای سیاه و به بندر با اهمیت «اودسا » متصل می شود. از همین روی ایالات متحده امریکا و بریتانیا طی سال‌های اخیر کوشش کرده‌اند تا بر این منطقه حاکم شده و با ایجاد پایگاه نظامی و ارسال اسلحه پشت جبهه اوکرایین را مستحکم کنند. نتیجه چنین سیاستی است که اقتصاد مولداویا ویران شده و جامعه نیز به مرحله انفجاری رسیده است. اهمیت دیگر این باریکه، حضور نیروهای حافظ صلح روسیه است که از سال ۱۹۹۲ ترسایی تا به حال در استان پریدنسترویه، در مولداویا مستقر می‌ باشند. با روی کار آمدن ساندو غرب برآن است تا نیروهای نظامی روسیه را از این منطقه بیرون کند.

امریکا و بریتانیا، همراه با اتحادیه اروپا، تلاش دارند تا اوکرایین، گرجستان و مولداویا را وارد اتحادیه اروپا** کرده و حلقه محاصره روسیه را کامل کنند. درجریان رویدادهای اوکرایین غرب کلیه رسانه های خبری روسیه را در این کشور مسدود کرد. /پراودا

 

*مایا ساندو، اهل رومانیاست و تابعیت امریکا را نیز دارد.

 

**امروز اتحادیه اروپا در زیر فشار شدید امریکا باب مذاکره را بامولداویا باز نمود. البته بیشتر مردم در کشور های اروپایی از جمله در اتریش ، سلواک ، بلغاریا ، سلوانیا و... مخالف پذیرش اعضای جدید به اتحادیه اروپا میباشند.

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۲ـ۲۴۰۶

Copyright ©bamdaad 2022