دور اول انتخابات فرانسه: چپ ها پیشتاز واقعی اند!

 

با قدرت گرفتن احزاب چپگرا در انتخابات روز یکشنبه، گمان نمی ‌رود امانویل ماکرون، رییس ‌جمهور نیولیبرال فرانسه، از اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان برخوردار شود.

  به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس نتایج دور نخست انتخابات پارلمانی در فرانسه، به نظر نمی‌رسد رییس جمهور این کشور بتواند اکثریت مطلق کرسی‌های را حفظ کند.

با قدرت گرفتن احزاب چپگرا در انتخابات روز یکشنبه، گمان نمی ‌رود امانویل ماکرون، رییس‌ جمهور فرانسه، از اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان برخوردار شود.

بر اساس این گزارش، امانویل مکرون باید منتظر دور دوم انتخابات در روز یکشنبه هفته آینده باشد تا از حفظ اکثریت مطلق کرسی‌ های مجلس ملی فرانسه به دست حزب «لا رپوبلیک آن مارش» یا حزب امانویل مکرون ، اطمینان حاصل کند. هر چند که حتا اگر بتواند اکثریت را حفظ کند، مشخص نیست که آیا خواهد توانست با آزادی عمل اصلاحات مورد نظر خود را به اجرا در آورد یا خیر؟

نتایج انتخابات روز یکشنبه، دوازدهم جون نشان می ‌دهد از مجموع ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار رای به دست آمده از صندوق‌های رای، ۲۵،۷۵ درصد رای دهنده گان به ترکیب ایتلافی موسوم به «انسامبل ـ Ensemble » *یا اکثریت کنونی مجلس ، رای داده اند و احزاب چپگرای ایتلافی تحت عنوان «نوپس Nupes » ۲۵،۶۶ ٪ د.

این ارقام نشان می ‌دهد تشکل‌های حزبی چپ تحت رهبری ژان لوک ملانشون ۲۱ هزار و ۴۴۲ رای کمتر از حزب رییس جمهور رای به دست آورده اند.

خطری که رییس جمهور راستگرای نیولیبرال باید از این نزدیک بودن آرا چپگرایان احساس کند، درس‌های مهم دیگری نیز از نتایج دور نخست انتخابات مطرح می ‌شود: قدرت گرفتی احزاب چپ گرا و فروریختن راست سنتی و سوسیال دمکرات همچنین شمار بی سابقه آرا ممتنع.

بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها هدفدار دردست آخر، جناح مکرون تعداد ۲۵۵ تا ۲۹۵ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس را از آن خود خواهد کرد و بین ۱۵۰ تا ۲۱۰ کرسی نیز به ایتلاف چپ گرا‌ها خواهد رسید. اکثریت مطلق کرسی‌ها با به دست آوردن ۲۸۹ کرسی محقق خواهد شد.

موضوع مورد توجه دیگر شمار بی سابقه افراد واجد شرایطی است که روز یکشنبه از رای دادن پرهیز کردند. بر اساس آمار به دست آمده، ۵۲،۴۹ ٪ این افراد، یعنی بیش از یک نفر از دو نفر به پای صندوق‌های رای نرفتند. این رقم در انتخابات سال ۲۰۱۷ ترسایی  ۵۱،۳ ٪ بود.

ژان لوک ملانشون، که هدایت ایتلاف چپ را در دست دارد، یکشنبه شب هواداران خود را به حضوری پررنگ در دور دوم انتخابات فراخواند و گفت حقیقت این است که حزب ریاست جمهوری شکست خورده است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، ممکن است تمایل به پرهیز از رای دهی، به ویژه در میان جوانان و طبقات کارگر به ضرر ملانشون تمام شود، چرا که این احتمال می ‌رود که رای دهنده گان ذخیره‌ای که او آن‌ها را به حضور در دور دوم دعوت کرد، شمار اندکی داشته باشند.

از سوی دیگر، حزب « اجتماع ملی » به رهبری مارین لوپن، رقیب امانویل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ اپریل، جایگاه سوم را در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به دست آورد. این تشکل حزبی فاصله زیادی با حزب مکرون دارد و دیگر نخستین حزب مخالف دولت به شمار نمی ‌آید.

با وجود این آمار، به دست آوردن اکثریت ضعیف در مجلس ملی فرانسه، راه را برای تغیراتی که مکرون در پی انجام آن است، به ویژه در مورد حقوق بازنشستگی، پیچیده خواهد کرد.

 

* براساس گزارش وزارت داخله فرانسه  :

نوپس : ۲۵،۷٪

انسامبل : ۲۵،۷٪

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۴۰۶

Copyright ©bamdaad 2022