« ...حزب ما دارای تفکرترقی خواهانه ، انسان دوستانه  و وطن دوستانه می باشد.

برخورد ما با قضایای ملی، منطقه وی و جهانی، برخورد سیاسی است. »

دکتر داوود راوش

 

راه اندازی سیمینار آموزشی مسوولین آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل

 

سیمینار آموزشی مسوولین آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های حزبی شهر و ولایت کابل روز جمعه مورخ ۳۱ ثور سال۱۴۰۰ از طرف شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ مرکزی حزب تحت عنوان « ضرورت ارتقای آگاهی سیاسی اعضای حزب، راه ها و وسایل »، در دفتر مرکزی حزب به اشتراک مسوولین این بخش دایر گردید.

در این سیمینار رفیق پروفیسور دکتر محمد داوود راوش رییس حزب  و رفیق میرمحمد شاه رفیعی عضو دارالانشای حزب نیز اشتراک نموده بودند.

کار سیمینار با تلاوت چند آیت از قرآن عظیم الشان توسط رفیق امان الله خان منشی کمیته حزبی ولسوالی ده سبز ولایت کابل آغاز گردید.

در ابتدا رفیق محمد داوود راوش رییس حزب در مورد « نقش آموزش سیاسی در حیات سیاسی حزب آبادی افغانستان » صحبت نمود و توجه شرکت کننده گان سیمینار را به انجام  وظایف در خصوص آموزش سیاسی درکمیته های حزبی جلب نمود گفت: « آموزش، آموختن و آموختاندن است. کسانی که می آموزند باید مسایل را به خوبی تحلیل و ارایه نمایند. بطورمثال: آزادی از قدیم تا امروز مورد بحث بوده که پیرامون آن ابراز نظرهای متفاوت صورت می گیرد. اما آزادی برای مبارز رهایی مطلق است از قید فقر و بیکاری واز قید تعصب. آزادی عصیان مبارز است علیه تعصب. آموزش بحث مغلق است. فهمیدن یا آموختن آسان است ولی فهماندن یا آموختاندن مشکل است. میتود فهماندن یا آموختاندن مهم است.

برای آموزش شیوه های مشخص وجود دارد که عبارتند از: داشتن خصلت خوب، داشتن آگاهی لازم و استفاده کردن ازتجارب بزرگان. آموزش دانش انسان را فزونی می بخشد. ما انسان های سازمان یافته هستیم، نظم داریم، اخلاق داریم و اهداف و آرمان های انسانی و ترقی خواهانه داریم. حزب ما دارای تفکر ترقی خواهانه و انسان دوستانه و وطن دوستانه می باشد. برخورد ما با قضایای ملی، منطقوی و جهانی، برخورد سیاسی است. در جامعه ای که در بحران فرو رفته، سیاست کردن کار دشوار است، ولی برای نجات جامعه خود برنامه علما تنظیم شده داریم که بنیاد آموزش سیاسی و فعالیت سیاسی حزب را می سازد که ما در زمینه توجه مسوولین آموزش سیاسی وتبلیغ کمیته های حزبی خود را جلب می نماییم. »

بعدا گزارش اساسی سیمینار توسط رفیق میر محمد صادق روزبه ، مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ حزب تحت عنوان « آگاهی سیاسی، ضرورت، راه ها و وسایل » ارایه گردید که در برگیرنده وظایف انجام شده شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ حزب، چالش ها ، پیشنهادات و وظایف اعضای حزب وکمیته های حزبی و مسوولین عرصه آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های حزبی می باشد.

به همین ترتیب رفیق اسد منگل معاون کمیته حزبی شهر کابل، رفیق ولی خان سهاک منشی کمیته حزبی ولسوالی سروبی ولایت کابل  و رفیق عبدالواسع منشی ناحیه اول شهرکابل گزارش های کار و روش های عملی آموزش سیاسی و تبلیغ در کمیته های حزبی شان را به سیمینار ارایه کردند.

 

در ادامه شماری از اشتراک کننده گان سیمینار، پیشنهادات ونظریات و پرسشهای شان را در زمینه بهبود کار در عرصه آموزش سیاسی ابراز داشتند که به سوالات شان پاسخ ارایه گردید.

کار سیمینار توسط رفیق میرمحمد شاه رفیعی عضو دارالانشای حزب مورد ارزیابی قرارگرفت و کار سیمینار را مثبت ارزیابی نموده  ، وظایف بعدی کمیته های حزبی و مسوولین آموزش سیاسی و تبلیغ حزب را مشخص نمود.

سیمینار که به ساعت نه و۳۰ قبل از ظهر آغاز یافته بود ساعت یک بجه بعد از ظهر خاتمه یافت.

 

( شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ حزب آبادی افغانستان )

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۳۰۵

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2021