اگاهی کمیسیون وحدت احزاب و شخصیت های ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان !

 

هموطنان عزیز ، دوستان گرانقدر و یاران قدیم!

 امروز شنبه ۱۳ مارچ سال ۲۰۲۱ مصادف به ۲۳ حوت سال ۱۳۹۹ ، حوالی ساعت دو بجه به وقت افغانستان و ساعت ۱۰:۳۰ به وقت اروپا اجلاس مشترک هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان»  و « کمیته تدارک حزب واحد » تحت ریاست رییس ائتلاف در شهر کابل دایر گردید .اجلاس با یک اجندای مشخص به پیش برده شد.

تصامیم اجلاس امروزی ما را به ایجاد حزب واحد سراسری یا رفتن به یک مجمع عمومی حزب واحد سراسری نزدیکتر ساخت.

در اجلاس امروز رییس کمیسیون تدارک ، معاون و منشی آن هم چنان کمیته های کاری سه گانه «اسناد ، تشکیلات و مالی » مسوول کمیته ها و معاونین و منشی ها مورد بحث قرار گرفت و به اتفاق کامل ارا به تصویب رسید.

کمیته های کاری سه گانه که حدود ۵ نفر را دربر خواهد داشت به زودی تکمیل و به کار آغار خواهد کردند .

هم چنان مجموع کمیسیون تدارک هفته یکبار دورهم گرد آمده گزارش کمیته ها و اجراات آنرا استماع خواهد کرد.

قابل یاد آوریست که مجمع عمومی حزب واحد با محوریت یک و یا چند حزب راجستر شده « کنفرانس وحدت » الی اخیر ماه حمل سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

در اخیر اجلاس امروزی چند ایات قران مجید توسط محترم عاکفی صاحب قراات گردید به مناسبت به ابدیت پیوستن شادروان کابل خان تدبیر دعا و ابراز همدردی صورت گرفت.

اجلاس امروزی حوالی ساعت ۱۲  بجه ظهر به وقت اروپا در فضای نهایت صمیمانه به پایان رسید.

یکبار دیگر از همه احزاب ، سازمان ها و شخصیت های که تا هنوز هم دراین پروسه حضور ندارند با اشتراک شان به حزب واحد سراسری نیروی بیشتر ببخشند ، ما در حرکت منتظر شما می باشیم اما توقف نخواهیم کرد.

با عرض ادب و حرمت

سکرتریت کمیسیون وحدت

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۱ـ ۱۴۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021