سرباز وطن

س ع گهریک

با تقدیم هزاران سلام و ادای تعظیم به پیشگاه همه سربازان و سرسپرده گان قوای مسلح افغانستان اعم از نیروهای دفاع ملی، پولیس ملی و امنیت ملی که با شجاعت و دلیری در سنگرهای دفاع ازمیهن قرار دارند، نهم حوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را به تک تک شما محافظین واقعی و وطنپرستان سرسپرده افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارم. و نیز درود بی پایان می فرستم به روح تمامی آن شهدای رنگین کفن سربازان وطن که در دفاع از کشور و ملت عاشقانه رزمیدند و جان های شیرین شانرا فدای عزت و شرف مردم خویش نموده اند.

روح شان شاد و خاطرات پر افتخار شان گرامی باد!

بدین مناسبت یک قطعه شعر به پاس ارج نهادن به مقام و جایگاه سرباز وطن سروده ام تقدیم میدارم. امیدوارم کمی و کاستی آن را عزیزان قلمدار و فهیم ببخشند. 

 

سرباز وطن 

سرباز وطن قامت بالای تو نازم

یا صدقه شوم همت والای تو نازم

دستت که گریبان عدو چاک دریده

هی بوسه زنم دست توانای تو نازم 

خونت به کف دست، ماوای تو سنگر

تا زنده منم سنگر و ماوای تو نازم

فرزند برومند وطن حارس این خاک 

حماسه ئ آن رزم بی پروای تو نازم 

جانبازی و دفاع وطن افتخار توست

آن جنبش درفش پر بهای تو نازم

زیبندن بود وصف تو هرچند بسرایم

تابنده بود صورت زیبای تو نازم 

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۶۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021