پیام تسلیت

با دریغ و تاسف فراوان از وفات مادر بزرگوار محترم انجنیر محمد شریف رفیق اطلاع حاصل کردیم که باعث تاثر و اندوه بی پایان ما گردید.

نسبت این ضایعه المناک, مراتب تسلیات عمیق و غمشریکی خویشرا به محترمان انجنیر محمد شریف رفیق, انجنیر محمد بشیر رفیق, سایر اعضای محترم خانواده, اقارب و دوستان شان تقدیم داشته صبر جمیل را برای شان آرزو میداریم.

 

روان مرحومه مغفوره شاد و نامش ماندگار!

 

سید اکرام پیگیر, سید نسیم میهنپرست, انجنیر محمد عزیز, عبدالله بهار,

دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی, فرین محسنیان و رحمت حسن