بازگشت همه به سوی اوست

 

بی بی حاجی عارفه صدیقی خانم

مسعود صدیقی ، بشیر احمد صدیقی ، شیر احمد صدیقی ، شبیر احمد صدیقی و کبیر احمد صدیقی پسران

نظیفه صدیقی و فضیله صدیقی دختران

شریفه فضل خیاشنه

رمزیه صدیقی ، فریده صدیقی و وژمه صدیقی عروسان

مدینه صدیقی ، وجیه صدیقی، نارون صدیقی ، نگینه صدیقی ، آرین صدیقی و نیلاب صدیقی نواسه ها

عزیزه راهیاب ، میر شمس الحق میر ، سلیقه میر سادات، میر عبدالحق میر ، شهلا افق ، حمیده افق و مریم هاجر خواهر زاده ها

میر عنایت الله سادات ، میر امان الله سادات ، میر عبدالواحد سادات ، میر عصمت الله سادات ، میر حمیدالله سادات و میر حبیب الله سادات پسران ماما ها

عایشه سادات هاجر، فوزیه سادات حکمت، ملیحه سادات بابک ، عاقله سادات ، جمیله سادات ، ملالی نورستانی و زرمینه سادات دختران ماما ها

سلطان احمد صدیقی ، عبدالصبور صدیقی و عبدالشکور صدیقی پسران خسربره ها

عبدالطیف بینا پسر خیاشنه

عبدالحی راهیاب داماد خواهر

سید سرور هاشمی و سید عمر هاشمی نواسه های خاله ها

عبدالمقصود رحیمی خسر پسر و باقی فامیل های صدیقی ، سادات ، میر و هاشمی . نسبت وفات الحاج خیر محمد صدیقی مدیرعمومی کنترول اسبق در وزارت مالیه پسر مرحوم خواجه نور احمد صدیقی به اطلاع دوستان رسانیده می‌شود که نماز جنازه مرحومی بتاریخ 18/4/2024 به ساعت ( 11:00) در

Greenford Cemetery

Windmill Lane

Greenford

UB6 9DU

و بعد از ادای نماز، جنازه در هدیره

 Greenford Cemetery

Windmill Lane

Greenford

UB6 9DU

به خاک سپرده می ‌شود.

فاتحه مردانه و زنانه در همان روز از ساعت ( 13:00) الی ( 14:30) در صالون

THE CENTER

BY BUKHARA LONDON

-20

MERRICK ROAD

SOUTHALL

UB2 4AU

گرفته می‌شود. بعد از ختم فاتحه عذا نیز از طرف فامیل متوفی در نظر گرفته شده است . اشتراک و دعای شما دوستان باعث خوشنودی روح متوفی و تسلیت خاطر برای بازماندگان خواهد شد.

شماره های تماس

۱-  شیر احمد صدیقی

07777498443

۲ - شبیر احمد صدیقی

07533220085

۳-  کبیر احمد صدیقی

07775254998

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۱ـ ۱۴۰۴

Copyright ©bamdaad 2024