پیام همدردی و غمشریکی کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

با دریغ فراوان اطلاع یافتیم که خواهر گرامی رفیق ولی محمد زیارمل ، عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان داعیه اجل را پذیرفته و به جاودانگی پیوسته اند .

کمیته حزبی ما با اظهار تاثرات عمیق ، مراتب تسلیت و همدردی خود را به رفیق گرانقدر زیارمل و همه اعضای خانواده محترم شان ابراز مینماید و برای  همه وابستگان و عزیزان مرحومه صبر و شکیبایی آرزو می کند .

روح خواهر فقید شاد باشد !

 

فاضل دلزاده

رییس کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2023