پیام غمشریكی سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند به مناسبت مرگ نابهنگام خواهر رفیق گرانقدر زیارمل

 

با درد وتالم  فراوان از مرگ نابهنگام خواهر رفیق گرامی ولی محمد زیارمل عضو کمیته مركزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مطلع شدیم .
اعضای سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم درهالند خود را در این اندوه سترگ شما رفیق گرامی زیارمل و همه اعضای خانواده های عزادار شریک دانسته، برایتان صبر و شکیبایی آرزو نموده،  از بارگاه خداوند متعال  برای مرحومه بهشت برین استدعا کرده روح شانرا شاد میخواهد .

حفیظ مصدق

مسوول كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۴ـ ۲۷۱۱

Copyright ©bamdaad 2023