پیام تسلیت کمیته کشوری هالند حزب آبادی افغانستان


با تأثرعميق اطلاع حاصل نمودیم که خواهر رفیق محترم صفت الله عملیارمعاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا نسبت مریضی ایکه عاید حال شان گردیده بود در وطن در شهر مزارشریف داعی اجل را لبیک گفته به ابدیت پیوستند.
سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقيم كشورهالند، خویش را در این اندوه سترگ فاميل های عزادار شریک دانسته، برای ايشان صبر و شکیبایی آرزو نموده برای روانشاد ، خواهر رفیق عملیار گرامی  جنت فردوس از بارگاه خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا خشنود میخواهد .

حفيظ مصدق     
مسوول کمیته کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۵۱۱

Copyright ©bamdaad 2023