پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات خواهر رفیق صفت الله عملیار معاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

با درد وتألم  فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترمه نسیمه ، خواهر رفیق محترم صفت الله عملیارمعاون وسکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا نسبت مریضی ایکه عاید حال شان گردیده بود در وطن در شهر مزارشریف داعی اجل را لبیک گفته به ابدیت پیوستند.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خویش را در این اندوه خانواده های عزادار شریک دانسته، برای تمام آنها صبر و شکیبایی آرزو نموده برای مرحومه نسیمه ، خواهر رفیق عملیار گران ارج  بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا شاد میخواهد .

 

                داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۴۱۱

Copyright ©bamdaad 2023