پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستانبا تاثروتالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم رفیق نورمنگل، یکی از مبارزان نستوه و پیگیر آرمان های دادخواهی و عدالت اجتماعی صبح دیروز مورخ ششم ماه جولای میلادی در کشور سوییس به ابدیت پیوسته ، با مرگ نابهنگام خود خانواده ، رفقا و دوستان شانرا در سوگ نشاند.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان خود را دراین غم جانکاه شریک دانسته ،عمیقترین تاثرات و تسلیت خود را خدمت خانواده سوگوارشان به خصوص رفیق گرانقدر و معزز اسد منگل ،  رفقا و دوستان ابراز میدارد.

روح و روان رفیق ما شاد وخاطراتش جاودانه باد !

 

عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشو ی المان حزب آبادی افعانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۰۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023