پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق دوکتور سلیم مجاز 

 

با تاثر و‌تالم فراوان اطلاع یافتیم که رفیق دوکتور محمد سلیم مجاز به اثر مریضی ای که عاید حالش گردیده بود ، در کشور ایالات متحده امریکا داعی اجل را لبیک گفت و به ابدیت پیوست .

رفیق دوکتور محمد سلیم مجاز یکی از حقوقدانان برجسته کشور ، شخصیت علمی ، اجتماعی و ملی کشور بود.او بصفت استاد در فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل کادر های زیاد به جامعه تقدیم نمود ‌ ‌و بعنوان معین وزارت عدلیه  و سمت منشی کمیسیون تسوید قانون اساسی در تدوین قانون اساسی کشور نقش مهمی ادا کرده مصدر خدمات فراوان در این عرصه ها شده بود . سرانجام دوکتور مجاز  یکی از مبارزین سابقه دار نهضت مترقی ، دموکراتیک و روشنگرانه کشور بود و تا آخرین روز های زنده گی خود در عرصه روشنگری فعالیت های خستگی ناپذیر در جلای وطن مینمود . 

نبود دوکتورمجاز فقید یک ضایعه بزرگ نه تنها برای خانواده ، عزیزان و دوستانش بلکه برای جامعه علمی ، اکادیمیک و حقوقی و نهضت مترقی کشور می‌باشد . 

شورای اروپایی ح آ ا بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا به اعضای خانواده های مجاز و اسپارتک ، بازمانده گان و دوستان مرحومی و جامعه اکادیمیک ‌و روشنفکری افغانستان تقدیم داشته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحوم دوکتور مجاز فردوس برین از خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا شاد میخواهد . 

 داود رزمیار 

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۰۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023