پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات استاد انیسه دهزاد۔ وطنیار 

 

با ابراز درد وتالم فراوان از خبر ناخوشایند درگذشت استاد انیسه دهزاد - وطنیار شخصیت مبارز در راه اهداف والای انسانی وفعال در دفاع از حقوق زنان رنجدیده کشور ‌و یک مادر مهربان که به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود، اطلاع حاصل نمودیم. 

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان این حادثه المناک ونبود استاد انیسه دهزاد - وطنیار را برای خانواده های دهزاد ‌و وطنیار و همرزمانش یک ضایعه ی بزرگ دانسته بدینوسیله عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا خدمت رفیق بصیر دهزاد ، بازمانده گان مرحومه و تمام خانواده های دهزاد و وطنیار تقدیم داشته برایشان صبر جمیل و شکیبایی آرزو مینماید ‌و برای مرحومه استاد انیسه دهزاد- وطنیار بهشت برین از بارگاه ایزد متعال استدعا نموده و روح شانرا شاد میخواهد . 

با ابرازهمدردی فراوان

داود رزمیار

 رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۹۰۳

Copyright ©bamdaad 2023