پیام تسلیت کمیته حزبی کشور هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت مرگ نابهنگام استاد انیسه دهزاد- وطنیار

 

 با درد و دریغ آگاهی یافتیم که استاد انیسه جان دهزاد- وطنیار، همسر گرامی رفیق بصیر دهزاد، فامیل، خویشاوندان و دوستان شان را در سوگ نشاند و با مرگ نابهنگام، شام روز پنجشنبه شانزدهم ماه مارچ به ابدیت پیوست.

خانم دهزاد - وطنیار،همسر صمیمی، مادر مهربان و یک زن مبارز، استوار برای انسان و انسانیت بود. او یکی ازمدافعین حقوق زنان افغانستان، فعال سیاسی- اجتماعی و موسس انجمن روشن درشهر ایندهوفن کشور هالند بود.

ما رفقای کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان در کشورشاهی هالند، خود را در این غم بزرگ با خانواده های هزاد و وطنیارشریک می ‌دانیم. ما درگذشت این بانوی مبارز را یک ضایعه بزرگ پنداشته مراتب تسلیت و غمشریکی خویشرا خدمت محترم عبدالبصیر دهزاد و فرزندان شان تقدیم داشته برای شان صبر، حوصله مندی و شکیبایی استدعا مینماییم.

روح استاد انیسه جان دهزاد- وطنیار شاد و خاطرات شان گرامی باد !

 

حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی کشور هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۸۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2023