پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با کمال تاثر واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مادر محترم رفیق داکترعارف سراج زاده ،عضو کمیته حزبی نوردین وستفالین به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوستند۔
کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان خویش را در این اندوه جانکاه فامیل محترم شان شریک دانسته ، به مادرگران ارج شان بهشت ، و برای بازمانده گان شان صبر وشکیبایی آرزومند است.


با ابراز همدردی،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۵۰۳

Copyright ©bamdaad 2023