پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات محترم عبدالاحفیظ کاکر


با اظهار درد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم  عبدالاحفیظ کاکر والی اسبق ولایت لوگر ویکی از کادرهای سابقه دار وزارت تجارت کشور ، و بزرگوار فامیل های محترم کاکر داعی اجل را لبیک گفتند۔
کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان خویش را در این اندوه فامیلی شان شریک دانسته وعمیق ترین تسلیت های خویش را به محترم سلطان عزیز کاکر،محترم محفوظ کاکر ومتباقی عزیزان و فامیل های محترم شان تقدیم نموده ،روح متوفا را شاد وبرای فامیل های محترم شان صبر وشکیبایی آرزومند است .
با اظهار همدردی،


عبدالاحد شفیعی
رییس  کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۸ـ ۰۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2023