اعلان فاتحه

 

انا لله و انا الیه راجعون

 

عبدالستار هاتف، عبدالصبور هاتف، عبدالرشید هاتف، عبدالهادی هاتف پسران، فریده هاتف راشد و وژمه هاتف دختران، عبدالنبی و عبدالمجید برادران، حاجی عبدالباری و همایون برادرزاده ها، خوشحال ولی، ریحانه ولی، اجمل ولی، ژلی ولی، شنسب ولی، حمید لودین، وحید لودین، قدسیه لودین، فرید لودین خواهر زاده ها، طارق رشاد داماد، حاجی عبدالخالق رحیمی و عبدالرازق رحیمی خسر بره ها، نسبت وفات

عبـدالرحیـم هاتف

 

 سابق معاون اول رییس جمهور و رییس جبهه ملی پدر وطن افغانستان به اطلاع دوستان میرسانند که فاتحه مردانه و زنانه بروز شنبه ۲۴ اگست از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر در مسجد حاجی بهرام در شهر "الفین اندر راین" کشور شاهی هالند برگزار میگردد. اشتراک دوستان و علاقمندان باعث خوشنودی روح مرحوم و آرامش فامیل متوفی میشود.

 

آدرس مسجد:

 Haci Bayram Moskee

Sterrenlaan 41

2402 AT Alphen ad/d Rijn

 

تیلفونهای تماس:

06 47240 338

 

 اعلان فوتی ـ بامداد۱۳/۳ ـ ۲۱۰۸