پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 با تاثرات عمیق اطلاع یافتیم که رفیق دستگیر پنجشیری یکی از موسسین حزب دموکراتیک خلق افغانستان ویکی از پیشکسوتان مبارزات رهایی بخش ملی ، شاعر و نویسنده با تدبیروهدفمند، درعالم مهاجرت داعی اجل را لبیک گفته وبه رفته گان ما پیوستند.

 کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان در حالی که نبود ایشان را در صفوف مبارزان روشنگرانه وطن و رهایی انسان زحمتکش از یوغ اسارت استثمار واستعمار جهانی یک ضایعه، جبران ناپذیر میداند ، به تمامی رفقا،  دوستان، فامیل ها وعزیزان ابراز تسلیت مینماید.

روحش را شاد ویادش گرامی میخواهیم.

با عرض تسلیت،

عبدالاحد شفیعی

مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۶۱۲

Copyright ©bamdaad 2022