پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه و تاسف فراوان از درگذشت مرحومه لطیفه امین کارمند اسبق د افغانستان بانک ، خیاشنه رفیق آدینه سنگین آگاهی یافتیم.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، ضایعه درگذشت والده فرید شیرزاد را به خانواده های محترم سنگین ، بارک ، دهنشین ، پیکارگر ، سایراقارب و دوستان مرحومه تسلیت گفته برایشان صبر و شکیبایی مسئلت نموده وبرای مرحومه لطیفه امین از بارگاه خداوند متعال بهشت برین آرزو کرده ، روح شانرا شاد میخواهـد.

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۱۰۱۲

Copyright ©bamdaad 2022