پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با درد و انده اطلاع حاصل نمودیم كه رفیق صالح محمد زیری یكی از موسسین نستوه حزب دموکراتیک خلق افغانستان داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوست .

روانش شاد، یاد وخاطرات شان گرامی باد!

کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان نبود ایشان را یک ضایعه بزرگ برای نهضت رهایی بخش ملی دانسته و تاثرات عمیق خویش را ابراز میدارد . به بازمانده گان عزیز شان ، به رفقا و دوستان تسلیت عرض نموده دراین اندوه بزرگ خود را شریک میدانیم .

با تقدیم احترامات،

 

کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022