پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به خانواده های داغدار حادثه شرق کشور

 

با کمال تاسف وتاثردر اثر زلزله شدیدی که چهارشنبه مورخ ۲۱ جوزا ۱۴۰۱ در ولایات های خوست پکتیکا و ننگرهار بوقوع پیوست که تلفات جانی و خسارات مالی زیادی در پی داشته است. شدت زلزله ۱,۶ درجه ریشترگزارش شده است.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت عمیق وهمدردی بزرگ خود را به مناسبت این حادثه المناک که در اثر آن شماری هموطنان عزیز ما جان های شرین شانرا از دست داده اند وهم شماری از آنها مجروع شدند به بازمانده گان آنها ابرازداشته صبرجمیل برای شان آرزو نموده خود را قلباْ در این حادثه غمناک شریک میدانند.

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۲ـ ۲۵۰۶

Copyright ©bamdaad 2022