پیام تسلیت اعضای کمیته حزبی کشور هالند حزب آبادی افغانستان

 

با تاثر فراوان اطلاع یافتیم که مرحومه مغفوره نجیبه جان خواهر رفیق گرامی داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح.آ.ا جهان را وداع گفته است .

ما اعضای  کمیته حزبی کشور هالند مراتب عمیق تسلیت وهمدردی خویش را به رفقای محترم  محمد داود رزمیار و محمد نعیم  رزمیار ، جمیع اعضای فامیل  ، دوستان و اقارب مرحومه تقدیم  نموده صبر و شکیبایی بیشتر را دراین اندوه بزرگ برای شان استدعا مینمایم .

خدایش بیامرزد

بنماینده گی از اعضای حزبی کشور هالند

س زهتاب مسوول کمیته حزبی

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۵۰۶

Copyright ©bamdaad 2022