پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   

با درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم كه نجیبه جان خواهر رفقای گرامی محمد داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا و محمد نعیم رزمیار بنابر مریضی كه عاید حال شان بود جهان فانی را وداع و به ابدیت پیوست و جنازه قبلا در كابل به خاك سپرده شده است .

نجیبه جان یكی از خواهران  مهربان و دلسوز بوده که بیشتر از نیم قرن عمرگرانبهای خود را وقف پرورش و آموزش فرزندان جامعه ، فامیل و خانواده نمود . 

روح شان شاد جنت فردوس جایگاهش باد .

هیات رهبری شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و اعضای حزب درگذشت خواهر فرهیخته نجیبه را به رفقای عزیز داود رزمیار ، نعیم رزمیار ، فامیل و خانواده محترم شان تسلیت عرض نموده صبر و شكیبایی برایشان آروز مینماید .

 

هیات رهبری شورای اروپایی ح آ ا

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۱ـ ۱۸۰۶

Copyright ©bamdaad 2022