پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که بی بی حاجی ظاهره نصریان مادر رفیق ارجمند مصطفی روزبه ، مسوول سازمان حزبی ولایت هالند جنوبی و سردبیر تارنمای وزین مشعل ، جهان فانی را وداع گفته اند.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خود را دراین غم بزرگ رفیق روزبه ، خانواده گرانقدر نصریان و دوستان شان شریک دانسته ، برای متوفا روح شاد و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو  دارد.

با درود

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۳ـ ۰۲۰۶

Copyright ©bamdaad 2022