پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

بمناسبت وفات المناک مرحوم وحیدالله ضربی عضو سازمان جوانان ( آینده سازان )

 

با اندوه فراوان خبر وفات رفیق وحیدالله ضربی پسررفیق بزرگوار وکیل صابر ضربی، یکی از سابقه داران ح. د. خ.ا را دریافت نمودیم .

بدینوسیله مراتب غمشریکی و تسلیت عمیق مانرا به رفیق محترم صابر ضربی ، مادرغمدیده،  خانم عزیزشان ، پسران ، برادران ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومی تقدیم نموده ، برای هریک شان صبرجمیل آرزومندیم .

روح این عزیزرفته ازما شاد !

یاد و کارنامه هایش جاودان !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

( ارسالی شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ  شورای کشوری هالند ح آ ا)

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۲ـ ۲۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2022