پیام تسلیت شورای اروپایی

 به مناسبت مرگ دپلیوم انجنیردگروال رفیق شوهر خواهر بانو سهیلا جان حسرت نظیمی رییس همایش اروپایی زنان افغانستان در اروپا

 

 با درد و الم خبر شدیم که انجنیردگروال محمد رفیق افسر ورزیده وانجنیر فدا کار، شوهر خواهر بانو سهیلاجان حسرت نظیمی رییس همایش اروپایی زنان افغان در اروپا بنا بر مریضی دوامدار به جاودانه گی پیوست.

روانش شاد باد!

 شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین منظورگرمترین تسلیت های خود را به خانواده ، دوستان ، آشنایان و به ویژه به بانو سهیلا حسرت نظیمی گوینده موفق ، شاعره و رییس همایش زنان افغان در اروپا پیشکش می دارد .

به آن جناب خفته در خاک بهشت برین و به بازماندگان صبر ، پایداری و استقامت آرزو می دارد.

 کاوه کارمل

   رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۰۷۰۸