پیام تسلیت شورای كشوری المان حزب آبادی افغانستان با درد و اندوه عمیق اطلاع حاصل نمودیم كه محترم سرتورشیرزاد ، برادر رفیق زبیرشیرزاد عضو کمیته مرکزی ، و عضو کمیته حزبی کشوری المان به اثرمریضی که عاید حال شان بود جهان فانی را وداع  و به ابدیت پیوست .

روحش شاد ، یاد و خاطرات اش گرامی باد !


کمیته حزبی و بیروی اجراییه شورای كشوری المان مراتب تسلیت و غمشریكی خویش را به رفیق شیرزاد گرانقدر، خانواده محترم شان و دوستان و عزیزان مرحومی ابراز داشته ، برای شان صبر و شكیبایی آرزو مینماید.باعرض احترام

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۰۱۲

 

Copyright ©bamdaad 2021