پیام تسلیت اعضای کمیته حزبی کشور هالند بمناسبت وفات المناک  مرحوم پرویز حسامی

با یک جهان اندوه ودرد اطلاع حاصل گردید که جوان نامراد مرحوم پرویز حسامی فرزند رفیق محترمه بانو پروین حسامی در یک حادثه ترافیکی چشم از جهان پوشید و اعضای فامیل ، دوستان واقاربش را در غم جانکاه باقی گذاشت ، بدینوسیله عمیقترین مراتب غمشریکی و تسلیت خویش را به رفقای عزیز بانو پروین جان حسامی مادر غمدیده و بانو یاسمین جان زیارمل دختر کاکای مرحوم وسایر اعضای داغدیده فامیل ودوستان ابراز نموده خویشتن را در این غم شریک دانسته و صبر ابدی برای شان ارزومندیم . روح متوفا شاد ویادش جاودان باد .

اعضای کمیته حزبی کشور هالند.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۸۱۱

Copyright ©bamdaad 2021