پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی از پیشکسوتان جنبش دموکراتیک کشور، وزیر عدلیه و لوی څارنوال در دوران حاکمیت دموکراتیک ؛ محترم بشیر بغلانی در اثر بیماری که عاید حالشان شده بود جهان فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوسته اند.

درگذشت این شخصیت دانشمند و مبارز را ضایعه جبران ناپذیر دانسته و بدین وسیله مراتب تسلیت خویش و همه اعضای حزب آبادی افغانستان را به خانواده، دوستان و همرزمان آن مرحومی ابراز نموده ، روحشان را شاد خواسته و یادشان را گرامی میداریم.

 

با درودها

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۳۰۸

 

Copyright ©bamdaad 2021