پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

با تاثر فراوان از مرگ رفیق مرحوم احمد شاه اوریاخیل عضو دارلانشا حزب آبادی افغانستان اطلاع حاصل نمودیم . رفیق گرامی اوریاخیل  وطنپرست واقعی وفادار به آرمانهای حزبش بوده ودر این راه از هیچ نوع فداکاری وپایمردی دریغ نورزیده است . بدینوسیله مراتب تسلیت خویش را به فامیل  عزیزشان ، اعضای محترم کمیته مرکزی ، اعضای دارلانشا و کمیته اجراییه حزب آبادی افغانستان و جمیع همرزمان شان ابراز نموده و روح شانرا شاد ، ویادش را گرامی میداریم .

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افعانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۵ـ ۲۹۰۶

Copyright ©bamdaad 2021