پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

با تاثرو تالم اطلاع حاصل نمودیم که رفیق عبدالقیوم  فضلی ، سابق معاون ریاست پشتی تجارتی بانک ، برادر رفیق گرانقدر ولی محمد زیارمل عضوکمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان از دارالفنا به دارالبقا پیوسته اند

 اناالله و اناالیه راجعون

بدینوسیله مراتب تسلیت و همدردی رفقای شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان را به رفیق گرانقدر ولی محمد زیارمل ، بازمانده گان ، فامیل ها ، رفیق ها و دوستان غمدیده و عزادار شان تقدیم نموده ، از بارگاه پروردگارعالم برای مرحوم فضلی بهشت برین ، و برای عزیزان صبر و شکیبایی آرزو داریم .

الحکم و الا الله!

باحرمت بی پایان ،

محمد امین حکیمی

رییس شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۴ـ ۲۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2021