پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

با تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که مرحومه مرغوبه صالح ، خواهر بانوهای عزیز رفیق وحیده جان واصل  و رفیق شیما جان کریم ، این جهان را وداع گفته است .

بدین وسیله عمیقترین مراتب غمشریکی و تسلیت خویش را به رفقای گرانقدر احسان واصل و حیات کریم شوهران همشیره متوفا ، محترم محراب صالح شوهر ، ارجمندی ها شگوفه صالح ، یاسمین صالح  و داود صالح فرزندان ، محترم عبدالوحید سعد زوی برادر،  و باقی فامیل های  صالح ، واصل و کریم ابراز نموده ، صبر جمیل ، تحمل و شکیبایی برای شان تمنا داریم .

جنازه مرحومه روز پنجشنبه ۲ اپریل سالجاری ساعت ۲ بعدازظهر درکشور جرمنی به آدرس ذیل بخاک سپرده میشود :

Stakelberg 12

  41065 Mönchengladbach

Deutschland/ Germany

 

قابل یادهانی است که محدویت های مبنی بر شیوع ویروس کرونا در مراسم تدفین ازقبل قابل درک است و معذرت دوستان گرامی هم در این رابطه پذیرفتی میباشد.

روح شان شاد ویادش گرامی باد!

 بنماینده گی از رفقای شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۳۱۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2021