اعلان فوتی‎

بنام آفریده گار جهان و زنده گی

با تاسف به اطلاع دوستان رسانیده میشود که، جهان آرا خانم، مشهور به معلمه کلان، همسر مرحوم داکتر بسم الله قدرتی در دیار غربت در شهر اوپرتال کشور آلمان چشم از جهان بست.

روانش شاد باد!


حشمت الله اورنگ، سمیع الله سپهر، نورالله قدرتی، وحیدالله قدرتی و نسرین توخی فرزندان؛
سید محمد ملوکی برادر و ناجیه ملوکی خانم برادر؛
سید فاروق فهیمی پسر کاکا؛
شهناز اورنگ، ثریا سپهر و شیما قدرتی عروسان؛
زبیر بختیار، داکتر بشیر بختیار، فرید بختیار، فاروق بختیار، سارا بختیار، ثریا بختیار، سونا بختیار و لیلما بختیار خواهر زاده ها؛
نادیه خیبر، حمیرا بختیار و لیلا بختیار برادر زاده ها؛
حمید اورنگ، داود اورنگ، ناهید تایب، هما مشفق، اناهیتا فیضی، زویا رحیمی، ساحل توخی، سحر توخی، مریم سپهر، یما سپهر، سلیمان سپهر، افسون قدرتی، پلاتین قدرتی و شهلا توخی نواسه ها؛
حیدر توخی داماد، محی الدین تایب، محمود مشفق، پرویز رحیمی، احمد ضیا فیضی و ندیم مومند دامادان پسران.
بدینوسیله به اطلاع اقارب و دوستان رسانیده میشود که جنازه مرحومه به روز پنجشنبه ، مورخ ۱۸ جولای ۲۰۱۳، ساعت ۱۱ قبل از ظهر در هدیره مسلمانان شهر شویلم به خاک سپرده میشود و فاتحۀ مردانه و زنانه در همان روز از ساعت یک الی سه در مسجد مسلمانان شهر شویلم گرفته میشود.

ادرس قبرستان (هدیره):


In der Graslake
58332 Schwelm

آدرس محل فاتحه: مسجد مسلمانان
Hattinger Str. 20
58332 Schwelm

شماره های تماس در صورت ضرورت به رهنمایی
015229872790
020229996510
017637402121
01785040650
01776508976

از طرف حشمت الله اورنگ

 

اگهی ـ بامداد۲/ ۱۳ـ ۱۵۰۷