پیام تسلیت شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق جان محمد

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم که مادر رفیق گرامی و ارجمند مان ، جان محمد در میهن آبایی اش افغانستان ، داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است.

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان، سوگوارانه مراتب عمیق تسلیت وغمشریکی خویش را به مناسبت این حادثه المناک ابراز داشته واز بارگاه خداوند متعال، برای متوفا فردوس برین وبرای بازمانده گان مرحومه مغفوره، فامیل، اقارب دوستان ، بویژه رفیق عزیز وگرامی مان جان محمد صبر جمیل واجر جزیل آرزو مینماید.

روحش شاد باد!

 

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

 

پیام های تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ـ۰۵۰۷