جهان را تغیر بده چون به تغیر نیاز دارد !

 

امروز ۱۰ فبروری برابر است با سالگرد روز تولد برتولت برشت، نمایشنامه‌ نویس ، شاعر، نویسنده و کارگردان انقلابی و ضدفاشیست المان وجهان . با آنکه از او به عنوان برجسته‌ ترین نمایشنامه‌ نویس تیاتر روایتی یاد می‌ کنند، ولی اندیشه و آفریده های برتولت برشت حکایت از پیکار دلیرانه در برابر استثمار و بیداد فاشیزم دارد. اشعار و آثار او از شهرت بسیاری در سرتاسر جهان برخوردار میباشد.  کتاب‌ های «دایره گچی قفقازی»، «دکان نانوایی»، « شویک در جنگ جهانی دوم» و «ننه دلاور و فرزندانش» از شمار آثار پرخواننده او میباشند .  به بهانه سالگرد روز تولد او اینک دو سروده ایی از او را خدمت علاقمندان پیشکش میداریم .( بامداد )

 

بیرون بیا رفیق!


خطر کن با پول خُردی که دیگر پول نیست
با جای خوابی که در زیر باران است
و با کاری که فردا از دست اش خواهی داد.
پا به خیابان بگذار! بِرَزم!
برای صبر کردن خیلی دیرشده است.
به یاری ما بشتاب تا به خود کمک کرده باشی
همبستگی بکن!

بیرون بیا رفیق
در برابر سلاح ها از دستمزدت دفاع کن!
اگر تو بدانی که چیزی برای از دست دادن نداری
آنگاه پولیس، اسلحه کم خواهـد آورد!

پا به خیابان بگذار!

بِرَزم!
برای صبر کردن خیلی دیر شده است.
به یاری ما بشتاب تا به خود کمک کرده باشی
همبستگی بکن!

(برتولت برشت )

 

کتاب سوزان

 

وقتی رژیم دستور داد کتاب های با افکار زیانبار را در ملأ عام بسوزانند و گاومیش ها واداشته شدند گادی های پر از کتاب را به هیمه گاه ها بکشند، شاعری تحت پیگرد ( یکی از ارزنده ترین ها ) هنگام مطالعه لیست نویسنده گان کتاب های سوخته وحشت زده پی برد که کتاب های او را فراموش کرده اند. پشت میز اش دوید لبریز از خشم و با قلمی شتابان به حاکمان نامه ای نوشت:

 

مرا بسوزانید!

 

با من چنین نکنید!

 

مرا کنار نگذارید!

 

آیا من در کتاب هایم همواره حقیقت را نگفته ام؟ و حالا با من چون یک دروغگو رفتار می کنید؟ من به شما فرمان می دهم: مرا بسوزانید!

 

(برتولت برشت )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۴ـ ۱۰۰۲

 Copyright ©bamdaad 2024