پیام همدردی و تسلیت رفیق جمیله ناهید بریالی جهره شناخته شده نهضت دموکراتیک زنان افغانستان بمناسبت در گذشت رفیق نوراحمد نور

 

در تداوم دردهای جانسوز و رنج غربت امروز اگهی یافتم که رفیق نور احمد نور ، همرزم دیرین و شاخ پر باری از باغستان نهضت سیاسی کشور ما به زندگی پدرود گفت و راه جاودانگی را در پیش گرفت . برایم دشوار است به این سادگی باور کنم که نور عزیز دیگر در میان ما نیست زیرا پیوند ارمان ها و پیکار مشترک ، ما را چنان با هم گره زده که حضورش در ذهن و حافظه ماندگار است . در زنده گی سیاسی ام که با فعالیت و تلاش های انسانی و دادخواهانه ح د خ ا سخت گره خورده است از طریق مادرمبارز، مهربان و همرزم گرانقدرم داکتر اناهیتا راتب زاد و چه ازطریق شوهرم زنده یاد رفیق محمود بریالی  پیوسته با کارنامه ها و تلاش های اساسگذاران ح د خ ا از جمله رفیق نوراحمد عزیز از نزدیک آشنا بوده و خاطرات ارزشمند و آموزنده ایی از آنها با خود دارم.

  به یادم است که در آوان جوانی ، زمانیکه رفیق نور احمد نور با همسفر آینده زندگی ام زنده یاد محمود بریالی در منزلی یکجا برادروار زندگی می کرد و با هم به مبارزه سیاسی بخاطر رهایی رنجدیدگان کشورما از قید ستم و بی عدالتی و برآورده شدن آرمان های انسانی و ارزش عالی دیگر عهد و پیمان می بستند  بدیدن شان می رفتم . خوب به یاد دارم که درهما ن هنگام آن دو با چه اراده آهنین و عزم راسخ تصمیم گرفته بودند تا همه جوانی و عمر خویش را وقف مبارزه به خاطر سعادت و خوشبختی انسان و شگوفانی کشور نمایند . من از آغاز به هر دو باور داشتم و میدانستم که کارهای عظیمی را انجام خواهند داد . گذشت زمان بر اطمینان من صحه گذاشت و هر دو مرد مبارز رسالت خود را در برابر مردم خود با سرافرازی و شایستگی تمام انجام دادند . این تلاشهای مشترک در مهاجرت نیز ادامه یافته باعث پیدایی نهضت ميهنی و نهضت دموكراسی و ترقی افغانستان گردید.

کارنامه های سیاسی رفیق نور احمد نور طی شش دهه مبارزه سیاسی بیانگر پایداری بی نظیر ، هوشمندی و ابتکار عمل اند و او در هر مقامی سیاسی و اداری توانایی رهبری و سازماندهی شایسته را از خود نشان داده است .او با برده باری و متانت در دشوارترین لحظات زندگی لیاقت و کاردانی خود را به اثبات رسانیده است . او انسان آزاده ،‌متواضع ،‌کار آزموده و دارای اوصاف عالی انسانی و سیاسی بود .

نور احمد نور در مبارزه سیاسی هر گز اصول و ارزش های مرامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را فراموش نکرد و همواره به آنها متعهد باقی بماند . فراز و نشیب زندگی بینش و اندیشه رهاییبخش او را تغیر نداد و او تا به فرجام راه مبارزه را ترک نکرد . در دیار غربت هم لحظه ای از دفاع وطن ، منافع مردم و زحمتکشان  فرو گذاشت نکرد و همه نیروهای دموکرات و ترقیخواه را به وحدت اندیشه و عمل دعوت نمود .

نیروهای مترقی و دادخواه افغانستان نام رفیق نور احمد نور را در ردیف همه وطنپرستانی که زندگی خویش را با هدفمندی و رسالت اجتماعی وقف امر مردم نموده اند به یاد و آنرا گرامی خواهند داشت . نبود فزیکی رفیق نور احمد نور برای من وهمه همرزمان ، دوستان و وابستگان اش ضایعه بزرگ و اندوه فراوان است . جایش همیشه خالی خواهد بود .

با گرامیداشت همه خاطرات فراموش ناشدنی و قدرشناسی از همه تلاش های شریفانه رفیق نور احمد نور بخاطر آسایش و آرامی مردم افغانستان و ساختن جهان بهتر ، مراتب تسلیت و همدردی خود را به شمیم جان عزیزهمسرش، آروین جان ، مینه جان و آرمان جان نور فرزندان ، فهیمه جان پوپل و فوزیه جان پوپل ، همه عزیزان ، هوادارن ح د خ ا ، به ویژه رهبری و همه اعضای حزب آبادی افغانستان ابراز می نمایم و صبر و شکیبایی فراوان آرزو می کنم .

روح رفیق نور عزیز شاد باد !‍

جمیله ناهید بریالی

کشور المان ،  مورخ ۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی

 

یادهانی : رفیق جمیله ناهید بریالی نسبت بیماری نتوانست درمراسم وداعیه رفیق نوراحمد نور شرکت نماید . پیام همدردی شان بمناسبت درگذشت رفیق نور توسط رفیق رومان بریالی فرزند برومند شان بخوانش گرفته شد.

 

 

بامداد  ـ ۵/ ۲۴ـ ‍۱۷۰۱

Copyright ©bamdaad 2024