پیامهای همدردی و تسلیت سازمانهای برون مرزی حزب آبادی افغانستان

به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور

 

در این ستون میخوانید :

ـ پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

- پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا

- پیام غمشریکی وتسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

- پیام تسلیت وغمشریکی کمیته حزبی کشوری بلژیک حزب آبادی افغانستان

ـ پیام همدردی کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

ـ پیام تسلیت کمیته کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

ـ پیام تسلیت کمیته کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

ـ پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

 

پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

یک باردیگر یکی ازخوشنام ترین وشجاع ترین رهبران تاریخی جنبش دادخواهانه افغانستان دربیشترازنیم قرن اخیرما را ترک گفت وبه ابدیت پیوست. رفیق نور احمد نور، علیرغم منشا اجتماعی بالایی، بادرک ازاوضاع نیم قرن پیش افغانستان ، باپذیرش راه مبارزه برای رهایی زحمتکشان تا آخرعمردر راه برگزیده خود در کنار زحمتکشان کشوربامتانت، دلیری، وقف و آگاهی کامل مبارزه کرد. سراسرزنده گی رفیق نوراحمد نورمشحون از اراده آهنین درراه رهایی زحمتکشان کشوربرپایه آگاهی انقلابی است. مشخصه اصلی زنده گی بیشتراز نیم قرن رفیق نوراحمد نور در مبارزه دادخواهانه صداقت و پایداری و وفاداری به اندیشه های پیشرو دوران ما بوده است. رفیق نور احمد نورمردی سخت کوش، متواضع، صمیمی و بسیار شجاع بود. درمبارزات اپوزیسیونی ودرهنگام قدرت یکی ازتکیه گاه های اساسی حزب بود. او دربحرانی ترین حوادث تشکیلات سراسری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را رهبری کرد و درتوسعه صفوف و اعتلای نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان درجامعه ما نقش اساسی داشت. مسلماً زنده گی سیاسی رفیق نوراحمد نور مانند هرسیاست گذارو مبارز دیگری ازفراز و نشیب های ناگزیری که درجریان مبارزه واقع می شود، مبرا نبوده است. اما نقش پررنگ و قاطع نوراحمد نور درزمینه تشکیلاتی دشمنان حزب و مردم راعصبانی ساخته و درهر زمانی کارزارتبلیغاتی را علیه او بارها براه انداختند. چنانکه همین تلاش ها تا اکنون با شیوه جنون آمیزاستخباراتی ادامه دارد ولی همه این تلاش های مذبوحانه دربرابرحقیقت شخصیت پرابهت رفیق نور چون پارچه یخ دربرابردرخشش آفتاب حقیقت زایل می شود.  رفیق نوراحمد نوربعد ازسقوط حاکمیت مردمی درافغانستان با جدیت و صداقت تمام درجهت گردهم آوردن نیروهای پراگنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان ازهیچگونه تلاشی دریغ نورزید و نقش بزرگی را درجهت پایه گذاری نهضت میهنی و نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان درکشورهای اروپایی ایفا نمود و فراتراز آن درهرقدم از ارایه مشوره های خردمندانه درجهت تامین وتحکیم اتحاد نیروهای ملی ومترقی ودرپیش گرفتن رویه پر از نرمش ومدارا و گذشت های اصولی درجهت وحدت عمل نیروی های پراگنده مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغاستان، دریغ نورزید. کسانی که رفیق نور را از نزدیک می شناسند شاهد تلاش های خستگی ناپذیراودر جهت رشد وتوسعه جنبش آزادی خواهانه ومترقی افغانستان و دفاع از وحدت صفوف آن بوده اند. نسلی ازمبارزان ترقی خواه و وطنپرست افغانستان دراروپا با صفات متعالی اخلاقی و صداقت و پایداری کم نظیر رفیق نوراحمد نوردرمبارزه به خاطرخوشبختی انسانها آشنا شده و درکناراین مبارزدیرین سال رزمیده اند. ازاین سالهای دشوارخاطرات گرانبهایی از ویژه گی های متبارزاخلاقی و انسانی رفیق نوراحمد نور در ذهن تک تک مبارزان سیاسی ترقی خواه افغانستان جاگرفته است. رفیق نوراحمد نور یک انسان منزه وبا تقوای سیاسی و اخلاقی بود. او نمونه موفق ودرخشانی ازنسلی است که با دشواری ها درنبرد بوده و فرازو نشیب های بیشماری را ازسرگذشتانده است وهیچگاهی ازپیروزی غره نشده وشکست نتوانسته است زبونش سازد.

جنبش آزادی خواهانه و دادمحورافغانستان با ازدست دادن رفیق نوراحمد نورکه یکی ازنورانی ترین وصادق ترین چهره ها و خدمت گزاران راه ترقی وعدالت اجتماعی بود، درسوگی سنگین نشسته است. شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان که افتخارداشت رفیق نوراحمدنوردر صفوف آن می رزمید وهیچگاهی مشوره های موثر و خردمندانه خود را ازما دریغ نمی کرد، درگذشت این اسطوره مبارزه انقلابی روزگارما و این مرد شریف وخردمند و فداکاررا به همه مبارزان راه ترقی وعدالت اجتماعی ، به همه اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به همه وطنپرستان و دادخواهان افغانستان و به همه مردم افغانستان ازصمیم قلب تسلیت می گوید وتعهد می سپارد که وصایای این مرد بزرگ خردمند وشجاع و صدیق را در مبارزه به خاطررهایی وخوشبختی مردم افغانستان درعمل چراغ راه خود قرارخواهدداد. مااطمینان داریم که نسل های بعدی به ویژه آنانیکه تشنه آزادی وداد وخرد خواهند بود، یاد و خاطره نوراحمد نوررا گرامی خواهند داشت. ما پرچم برافرشته نوراحمد نور را همچنان دراهتزارنگه خواهیم داشت.

یاد و یادواره پرشکوه ونام نامی نوراحمد نورگرامی باد!

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور

 

با درد و افسوس تمام خانواده بزرگ جنبش روشنگری افغانستان یکی از پایه گذاران برجسته و نامدار خود را از دست داد . رفیق نور احمد نور که از ایام جوانی در کنار انگشت شمار رسالتمندان نهضت ترقیخواهی کشور قرار گرفت و صدای آزادی ، ترقی ، دموکراسی و عدالت خواهی را به اهتزاز در آورده و آنرا رشد و تکامل بخشید و یکجا با همسنگران متعهد راه شان ، حزب عزیز ما را به یک حزب بزرگ و سراسری با خردمندی تشکیلاتی و نظامی شهره کشور و منطقه ساخت. این ابر مرد مبارزه به درستی دریافته بود که راه مبارزه صخره سنگ است و سخت دشوار ، بدین لحاظ مدبرانه و استادانه راه مبارزه پیگیر و رسالتمند را برگزید و از دهلیز مبارزه دشوار ، مستدام و خستگی ناپذیر راه رهایی انسان زحمتکش کشور را از درد و ستم و بیداد و رفتن به شاهراه ترقی ، دموکراسی و عدالت جستجو می ‌کرد بدین لحاظ برای پرورش کادرهای متعهد و رسالتمند در نهاد های ملکی و نظامی حزب با خردمندی و حوصله مندی تمام پرداخت و امروز خوشبختانه حزب عزیز ما از بهترین و متخصص ترین کادرها بر خوردار است هیچ جریانی در کشور به توانایی کادر ها و صفوف حزب عزیز ما در ساختارهای حزبی و تخصصی و دولتی نبوده و نخواهد بود .

در چنین موقع که ما با پیکر رفیق نور احمد نور عزیز وداع می‌ کنیم و یاد این رفیق مهربان صمیمی و پرلطف خود را گرامی میداریم و کارنامه های درخشانش را ثبت تاریخ حزب خود میسازیم ، به همه اعضای حزب عزیز و پرافتخارخود صدا میکنیم که به شکست و ریخت پایان داده و برای خشنودی روح بزرگ رفیق کارمل عزیز و سایر رهبران و بزرگان و شهیدان عزیز حزب خود و رهروان رسالتمند حزب خود تجدید پیمان کنیم که حزب عزیز خود را از هر زمان دیگر منظم تر و متشکل تر بسازیم و برای نجات وطن از سیاه ترین مرحله تاریخ آن مشارکت نماییم .

روح رفیق نورعزیز ما شاد و به خانواده بزرگ رفیق نور ، جنبش های ترقیخواهی کشور و مردم زحمتکش افغانستان این ضایعه بزرگ را تسلیت میگوییم .

 

از طرف شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا

 

 

پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

رفقا ودوستان گرامی،

رهروان جنبش دادخواهی کشور،

 

با درد و دریغ جنبش دادخواهانه کشوریكی دیگر از فرزندان صدیق ، نیک نام ، آگاه  و پرتلاش خود را از دست داد.

رفیق نور احمد نور بروز ۱۷ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی از جمع ما رخت سفر بربسته ، اعضای سازمان حزب آبادی افغانستان درهالند ، رهروان جنبش ترقیخواهی کشور و خانواده مبارز و دادخواه خود را به غم نشاند.  
رفیق نوراحمد نور شخصیت مدبر وخردمند سیاسی کشور، یکی از اساسگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نماینده منتخب مردم در پارلمان کشور، وزیرامورداخله ، دیپلومات ورزیده و سازمانده آگاه  که منحیث انسان نیکوکار و انقلابی در جامعه  و در بین رفقایش شهرت داشت پیوسته وظایف محوله را با صداقت ، ایمانداری و درهمخوانی با منافع انسان زحمتکش کشور انجام میداد.

 او تا آخرین لحظات حیاتش دریکی ازسازمان های حزبی که از آرمانهای انسانی ح د خ ا الهام گرفته است، در كشورشاهی هالند عضویت داشته ، به مبارزه  سازمانیافته پیگیرانه و با صداقت پابند بود.

رفیق نورفقید یکی ازهواداران نزدیکی و اتحاد نیروهای دموکراتیک و عدالت پسند کشور بوده و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

با گرامیداشت از خاطرات فراموش ناشدنی و تلاش های شریفانه رفیق نور احمد نور راهش را پررهرو میخواهیم !

اعضای کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه بزرگ جنبش دادخواهی کشور شریک دانسته ، بدین وسیله مراتب تسلیت و همدردی خویش را به شمیم جان نورهمسر، آروین جان نور، مینه جان نور و آرمان جان نور فرزندان ، فهیمه جان پوپل و فوزیه جان پوپل خواهران ، برادران و سایر بازمانده گان رفیق نور فقید، هواداران ح د خ ا ، به ویژه رهبری و همه اعضای حزب آبادی افغانستان پیشکش نموده ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو می نمایند .

 


حفیظ مصدق
مسوول كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند

 

پیام تسلیت و غمشریکی کمیته حزبی کشوری بلژیک حزب آبادی افغانستان 

 

با تاثروتالم اطلاع حاصل نمودیم که رفيق گرانقدر نوراحمد نورشخصيت برازنده سیاسی،اجتماعی ، فرهنگی ، یکی از پیشکسوتان مبارزه  ترقیخواهانه کشور ، از  بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان به جاویدانگی پیوست.

درگذشت این شخصیت مدبر، میهن پرست و انقلابی ضایعه بزرگ به نهضت ترقیخواهی و مردم  افغانستان میباشد. 

زنده نام رفیق نوراحمد نور ضمن سهمگیری فعال در رشد و تکامل جنبش دادخواهی کشور و رهبری ح د خ ا ، ازسوی مردم قندهار به عضویت شورای ملی برگزیده شده  و دراین مسوولیت هم از مردم و منافع زحمتکشان کشور با نیکویی دفاع نمود.علاوتاْ او در انجام وظایف اداری چون وزارت داخله کشور، سفارت ج د ا در واشنگتن دی سی  و نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و...صادقانه و مدبرانه عمل نموده و از خود نام نیکو بجاگذاشت.

نبود فزیکی رفیق نوراحمد نوربرای حزب و جامعه یک ضایعه جبران ناپذیر میباشد. ما به این باوریم که آرمانهای انسانی و خدمات بزرگ رفیق نور فقید مشعل راه اعضای حزب و جنبش دادخواهی و نسل های آینده کشورمیباشد.

راهش پر رهرو باد !

کمیته حزبی کشوری بلژیک حزب آبادی افغانستان بدینوسیله مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به مناسبت به ابدیت پیوستن و جا‌ویدانه شدن رفیق زنده نام نوراحمد نور گرامی  به فامیل محترم شان ، رفقا و دوستان  تقدیم نموده ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبرو شکیبایی آرزو مینماید. .

 

روح الله توده ای 

مسوول کمیته حزبی کشوری بلژیک حزب آبادی افغانستان

 

 

پیام همدردی کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

رفت تا نامش از گرد زمین  باز بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

 

رفیق نور احمد نور یکی از پیشکسوتان جنبش ترقی و داد خواهی افغانستان چشم از جهان پوشید و به جاودانگی پیوست .

روحش شاد و یادش گرامی باد !

او یکی از بنیان گذاران حزب دموکزاتیک خلق افغانستان بود و از آوان جوانی عمر شریف خود را وقف مبارزه بخاطر تحولات اجتماعی و برآورده شدن آرمان های انسانی زحمتکشان و توده های وسیع مردم نمود . نوراحمد نور در طی شصت سال مبارزه خستگی ناپذیر ازخم و پیچ جاده های ناهموار و دشوار پیکار گذشت و با اراده قاطع و مصمم راه را برای سهمگیری توده های مردم در حیات سیاسی کشور باز نمود . او در زنده گی حزبی مسوولیت کار سازماندهی را به عهده گرفت و آن را با تدبیر و با موفقیت و اثرگذاری انجام داد . او درمبارزات انتخابات پارلمان شرکت جست و پیروزمندانه به حیث وکیل مردم در پارلمان در وجود فراکسیون چپ از خواسته های برحق مردم دفاع کرد . او درهمه وظایف مهم دولتی و غیردولتی  شایستگی ، استعداد کاری ،‌هوشیاری سیاسی و توانایی رهبری را به اثبات رسانید . رفیق نور احمد نور در همه اوضاع و احوال تلاش نمود تا توده های مردم در راه رسیدن به اهداف و خواست های دیرین خود ، به ویژه آزادی ، ‌ترقی و حل پرابلم های اجتماعی  بسیج شوند و با دست گرفتن اهرم قدرت نیازهای خود را برآورده سازند . او راز پیروزی و رسیدن به این اهداف شریفانه را در وحدت همه نیروهای ملی و دموکراتیک ،‌ در پیشاپیش آنها نیروهای متعهد به امر مردم میدانست . او همیشه آرزو داشت تا همه نیروهای وطنپرست و دادخواه کشورعنان نهضت های آزادیخواهانه را بدست گیرند و دورنما های تازه را در افق زنده گی مردم بگشایند . نوراحمد نور از همین رو پس از فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دیار غربت نیز برای وحدت همه نیروها ، سازمان ها و نهادهای سیاسی تلاش نمود و برغم دسایس و فشارهای ارتجاع و عناصر وابسته ، در پایه گذاری نهضت میهنی ، نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان کوشید . او در این زمینه از همه مساعی وحدتخواهانه حمایت نمود و فعالیت های حزب مردم ، حزب ملی ترقی مردم افغانستان و حزب آبادی افغانستان را یاری رسانید . رفیق نور احمد نور تا آخرین لحظات زنده گی خود از مبارزه  اگاهانه دست نکشید و سخاوتمندانه  گنجینه تجارب غنی خود را در اختیار آنانی قرار داد که پرچم مبارزه داد خواهانه را با افتخار بدوش میکشند.

نبود فزیکی رفیق نور احمد نور ضایعه بزرگ برای همه مبارزان راه مردم ، خانواده و همه دوستان شان است .

کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش درگذشت رفیق عزیز را مایه تاثر عمیق  دانسته ، خود را در این اندوه با خانواده گرامی رفیق نور، ‌وابستگان  و همه رهروان راه مردم شریک میداند .

با ابراز تسلیت به همسر مهربان ،‌ فرزندان ، رهبری و اعضای حزب آبادی افغانستان و همه هواداران جنبش دموکراتیک  و دادخواه کشور راه او را پراز رهرو آرزو میکند . 

به نماینده گی از کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش،

 

 

فاضل دلزاده

رییس کمیته کشوری حزب آبادی افغانستان دراتریش

 

 

 

پیام همدردی و تسلیت کمیته کشوری ناروی حزب آبادی افعانستان

 

 

 

با درگذشت رفیق نوراحمد نور جنبش دادخواهی و مترقی کشور یکی دیگر از مبارزین راه پایان بخشیدن به رنج های بیکران مردم افغانستان را از دست داد. تاریخی مبارزات سده پیشین در کشور که مشحون از جانبازی و فداکاری های انفرادی و سازمان یافته بهترین انقلابیون میهن میباشد ، تاریخیست پردستاورد ، آموزنده و ارزشمند برای نسل های کنونی و آینده گان سرزمین پرافتخار ما .

 

در این کارنامه های درخشان حزب دموکراتیک خلق فغانستان با داشتن برنامه مردمی ، عدالت خواه ، علمی و واقعبینانه  نقش مهمی ایفاکرده ، در انجام خدمت به لایه های زحمتکش کشور و سرفرازی مردم و میهن  همه جا نشانی از خود بجا گذاشت .

 

رفیق نوراحمد نور یکی از بنیاگزاران و رهبران خردمند ح د خ ا از آوان جوانی راه مبارزه سازمان یافته و برنامه محور را برگزیده ، تا آخرین روزهای حیات در صفوف حزب آبادی افغانستان همگام  باهم اندیشان و همرزمان با اگاهی به این تعهد پابند ماند.

 

ما درگذشت این رفیق با دانشور ، پرتلاش ، مهربان ، متواضع و کاردان را برای جنبش دادخواهی و همه رهروان راه بهروزی و سرفرازی مردم  و میهن  ضایعه جبران ناپذیر دانسته ، نسبت غم وارده برای خانواده  مبارز و دادخواه رفیق نور عزیز ، هیات رهبری حزب آبادی افغانستان ، هواداران ح د خ ا و همه دادخواهان کشور در تحمل این اندوه بزرگ صبر و برده باری آرزو مینماییم .

 

یاد کارنامه های درخشان زنده یاد نوراحمد نور همیش و راهش پر رهرو باد !

 

با حرمت فراوان ،

 

 

 

سید افضل بهار

 

مسوول کمیته کشوری ناروی حزب آبادی افعانستان

 

 

 

 

پیام تسلیت وغمشریکی کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان  درفنلند

 


رفیق نوراحمد نوریکی از بنیانگذاران ح. د . خ . ا وشخصیت بزرگ سیاسی وتاثیرگذار در جنبش مترقی و عدالتخواه کشور بود که بادریغ واندوه فراوان زنده گی را پدرود گفت و به ابدیت پیوست روح شان شاد و یاد وخاطره ای شان گرامی وجاودان باد.
شادروان رفیق نو احمد نور سراسر زنده گی پربار خویش را در راه خدمت به وطن و مردم افغانستان ومبارزه درجهت تحقق آرمان های انسانی به خاطر سعادت وخوشبختی انسان زحمتکش وقف نمود.
نقش وتاثیر گذاری شادروان رفیق نوراحمد نور در عرصه های مختلف حیات حزبی و سیاسی هم در زمان حاکمیت ح.د.خ.ا و هم در دوره های قبل از حاکمیت و بعد ازحاکمیت حزب وهمچنان دردیار مهاجرت به خاطر احیا وانسجام مجدد حزب مشهود و برجسته است که از اهمیت خاصی برخوردار است .
خدمات بزرگ وشایسته شاد روان نوراحمد نور در تشکل و سازماندهی حزب ، در رشد وتقویت سازمان‌های حزبی ، درعرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی ودر مبارزات رهایی بخش مردم افعانستان مانده گار بوده وثبت تاریخ مبارزات آزادیبخش وعدالتخواه کشور خواهد شد.
فقدان چنین شخصیت بزرگ مسلماْ ضایعه عظیم نه تنها برای خانواده، رفقا ودوستانش است ، بلکه در مجموع برای همه رهروان راه آزادی وترقی اجتماعی روشنگران وجامعه روشنفکری افعانستان است.
کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان درفنلند به این مناسبت مراتب تسلیت عمیق خویش را به خانواده بزرگ شادروان رفیق نوراحمدنور ، اعضا و هیات رهبری حزب آبادی افغانستان  وهمه رهروان جنبش مترقی وعدالتخواه کشور ابرازنموده ، برای شادروان رفیق نوراحمد نور آرزومندیم که همیشه روح شان شاد باشد ویاد وخاطره شان گرامی وجاودان باد.

 


کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان در فنلند
عبدالرحیم لطیف زی

 

 

 

پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

 

رفقای عزیز وگرانمهر،

 

با اظهار تاثرات عمیق امروز بازهم همه ای مان در سوگ یکی دیگر از بنیانگداران سیاست دفاع از منافع ملی ، حاکمیت ارضی و دفاع از منافع طبقات زحمتکش کشورما ودرسوگ یک مبارز بی بدیل نشستیم که تمامی عمر خویش را برای دفاع از طبقات رنجدیده ومحروم جامعه ما سپری نمودند ۔ بلی ما همه امروز درسوگ رفیق نوراحمد نور ، رفیق هم رکاب مبارزه بخاطر ایجاد جامعه فارغ از استثمار فرد از فرد ، قطع تمام نابرابری های ملی ، ملیتی، لسانی ، قبیلوی ، اقتصادی واجتماعی در جنب رهبری حزب ما حزب دموکراتیک خلق افعانستان ( حزب وطن) ، نهضت فراگیردموکراسی و ترقی افغانستان  وحزب آبادی افغانستان علم مبارزه را بلند نمودند وتا آخرین رمق حیات منحیث یک مبارز نستوه در راه و هدفمندی خو یش و اندیشه های و راه حزب خویش رزمیدند۔

 

بلی رفقای عزیز، رفیق نوردربرخورد خود با رفقایش  یک انسان مهربان، یک معلم شایسته و یک انسان بی بدیل بودند، نبود چنین رفقا برای حزب ما و جنبش رهایی بخش ملی و تمامی نهضت های آزادیخو اهی درمنطقه وجهان یک ضایعه بزرگ بشمار میآید.

 

رفقای عزیز، همه ما مشاهده مینماییم که هر روز یک  یک رفیق خو یش را از دست میدهیم و از میان ما میروند که نبود هریک شان یک درد جانکاه برای ما و حزب ما میباشد پس بیایید که در این روز تاُریخی بخاطر آرمان این مرد نستوه که هدف شان به همه ما اشکار است ، یکبار برعملکردهای خویش تجدید نظر نماییم و بخاطر رفته گان وشهدای حزب خود از تعصبات سلیقوی ، سیاسی، ملیتی ولسانی بگذریم وتا دیر نشده درتحکیم آرمان و مرام خویش بخاطر نجات انسانهای زحمتکش وطن،از اشتباهات خود بیآموزیم گذشته ها را فراموش نماییم و اهداف امروزی خویش را مقدم و محترم شمرده و صفوف خویش را با درنظرداشت شرایط میهنی و جهان مستحکم سازیم،زیرا پیروزی ما در وحدت ماست،ما همه منحیث آخرین نسل مبارز شاید فردا وجود نداشته باشیم ولی باید تاریخ وطن بر کارنامه های ما منحیث فرزندان صدیق خود افتخار نماید۔

 

کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان درگذشت رفیق نورعزیز را یک ضایعه بزرگ دانسته وخویش را دراین اندوه بزرگ خانواده مبارزین و روشنگران و خانواده های محترم رفیق از ما رفته شریک دانسته وعمیقترین اندوه وتسلیت خویش را به نماینده گی از رفقای کمیته کشوری المان ابراز نموده ،برای رفیق نور در خانه بعدی شان آرامش و برای خانوا ده های محترم شان صبر وشکیبایی آرزومند هستند۔

 

با تقدیم تاثرات عمیق،

 

 کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

 

بامداد  ـ ۳/ ۲۴ـ ‍۱۳۰۱

Copyright ©bamdaad 2024