۲۹میزان، اوزبیک تیلی نینگ ملی کونی ‌مناسبتی بیلن

 

معرفت باغیده کیلتورگـن بهـار، اوزبـیـک تیلی،

ارزیگه ی وصفینگنی قیلسم بارباراوزبیک تیلی

ایندی کورسات صولتینگنی کینگ جهان نینگ خلقی گه،

آلـغـه کـیتـگـین باشـقـه چیکـمـه انـتظـار اوزبـیـک تـیـلی

خان وخاقان،شاه وسلطانلر تیلی بولگن بوتیل،

کـیمـلیگینی قیلـدی آخـر آشـکار، اوزبیـک تیلی

آکسفوردهم بیلدی آخراوشبو تیل نینگ قدرینی،

کون سه ین دنیاده تاپگه ی اعتبـار اوزبیک تیلی

شش مقام نینگ هم مقامی سین بیلـن بولدی بلند،

سیندن آلگن روحینی چـنـگ ودوتار، اوزبیـک تیلی

بی مروت روزگاردین کوپ جفاچیکدینگ،

بیراق: قامتینگ خـم بولمه دی ای استـوار اوزبیک تیلی.

سینگه کوز تیکدی سیاست نینگ بوتون میرگنلری،

بولمه دینگ بو اَوچیلرگه سین شکاراوزبیـک تیلی

اوز تیلی گه فخرقیلماق هرکیشی نینگ حقی دیر ،

سینگه هم آثـم قیلور کوپ افتخار، اوزبـیـک تیلی.

(عبدالسلام آثم )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۱۷۱۰

Copyright ©bamdaad 2023