پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان به مناسبت حادثهُ هولناک زلزله در غرب کشور

 

با تاسف و‌اندوه فراوان از طریق رسانه های جمعی اطلاع حاصل نمودیم که در اثر زلزله اخیر در ولایت باستانی هرات بیشتر از دوهزار و پنجصد هموطن ما شهید و بیشتر از نه هزار نفر زخمی گردیدند و خسارات هنگفت به پیکر زخمی یک گوشه وطن ما وارد گردید که تمام اعضای جامعه زجرکشیده و مظلوم را از بابت آسیب این آفت طبیعی سوگوار ساخت .

طوریکه همه ما میدانیم که هموطنان عزیزمان در نقاط مختلف کشور درشرایط ناگوار اقتصادی بسر میبرند و با مشکلات عظیم روزگار دست و پنجه نرم مینمایند و آسیب ناشی از زلزله در غرب کشور به این دشواری‌ ها سخت افزوده است . 

به باور ما ، حمایت و ارسال کمک به آسیب دیده گان زلزله در غرب کشور در این شرایط دشوار کشور بسیار پراهمیت بوده و کمک و‌حمایت ما حداقل یک مرهم بر زخم خونبار خواهد بود . 

شورای اروپایی ح آ ا از تمام رفقا ، دوستان ، متحدین و افغان‌های خود صمیمانه تقاضا مینماید که با امکانات دست داشته از هیچگونه حمایت ‌و ارسال کمک های انسانی  و خیرخواهانه از طرق های مختلف شخصی ، دسته جمعی و یا نهادهای اجتماعی به هموطنان آسیب دیده گان در غرب کشور دریغ نورزند . 

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۷۱۰

Copyright ©bamdaad 2023