پیام همدردی و تسلیت کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت حادثه اندوه بار زلزله درغرب افغانستان

 

از حادثه المناک زلزله اخیر درهرات باستان که باعث کشته شدن هزارها انسان اعم  از زن و مرد ، پیر و جوان و کودکان معصوم گردیده ، صدها هموطن دیگر را بی خانه و کاشاته ساخت ، عمیقاْ متاثرشدیم.

ما اعضای کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه سترگ شریک دانسته و بدین وسیله به همه جان باخته گان این حادثه نامیمون طلب مغفرت نموده ، برایشان بهشت برین

استدعا کرده ، به آنعده از هموطنانی که آسیب جسمی دیده اند ، صحت کامل و شفأ عاجل آرزو مینماییم .

 

با حرمت بی پایان ،

حفیظ مصدق

مسوول کمیته کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۸۱۰

Copyright ©bamdaad 2023