پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت استاد واصف باختری

 

خبردرگذشت استاد واصف باختری شاعر، نویسنده و پژوهشگر توانا کشورمایه تاثرعمیق ما گردید.

واصف باختری آفریده گار« نردبان آسمان » منحیث انسان آگاه ، پرتلاش و دادخواه نه تنها در میدان شعر و ادب خدمات بزرگی را درغنامندی فرهنگ وادب کشور و منطقه انجام داد، بل درفعالیت انجمن نویسنده گان افغانسان ، هیات رهبری کانون ناصرخسرو بلخی ، خوشحال خان ختگ و اتحادیه ژورنالیستان افغانستان  نیز اثرات سودمند و مانده گاری را از خود بجا گذاشت.  

استاد واصف باختری ، بلخی زاده پرتلاش از دیارمولانا جلال الدین محمد بلخی از جوانی به پژوهش در آثار ادبی کشور پرداخته ، دربخش سروده پردازی ، پژوهش های ادبی ، فلسفه ، نقد و ترجمه شعر آثار گرانبهای را برای نسل های بعدی بجا گذاشت . آثار بجا مانده او که شامل بیش از بیست اثر شعری و پژوهش های فرهنگی و ادبی میگردد از یکسو، و صد ها مقاله علمی او که در مجله های عرفان ، ژوندون و سایر نشرات کشور اقبال نشریافته اند نشاندهنده پهنای شخصیت علمی او میباشد. استاد باختری بنا بر عشق و علاقه سرشاری که به حضرت خداوندگار بلخ ، مولانا جلال الدین محمد داشت ، نتنها به پژوهش در آثار و اندیشه های او پرداخت ، بل در سازماندهی چندین عرس مولانا و گرداننده گی محفل یاد بود ازحکیم ناصر خسرو بلخی سهم گرفت .

واصف باختری دربین سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۴ خورشیدی منحیث سردبیر بخش شعر ، مدیر مسوول مجله ژوندون و عضو دارلانشای انجمن نویسنده گان افغانستان  در رشد و تکامل این نهاد مهم فرهنگی و ادبی کشور سهم بارزی داشت که دانش پژوهان کشورهرگز خدمات ارزنده شآنرا از یاد نمیبرند.

استاد واصف باختری منحیث انسان دادخواه وعدالت پسند نه تنها در شعر، بل درعمل هم ازمنافع انسان زحمتکش کشور به دفاع برخاسته و چنانکه خود گفت :

آنرا که سزا بود ستودیم و گذشتیم !

فقدان این پژوهشگر بلند مرتبت علمی کشور برای جامعه فرهنگی افغانستان و منطقه جبران ناپذیر میباشد.

از سوی خود و از نام حزب آبادی افغانستان نسبت این ضایعه بزرگ به دوستداران فرهنگ و ادب  کشور و منطقه ، دوستان و بازمانده گان آن مرحومی تسلیت عرض نموده ، یاد او را همیش میخواهیم .

 

بادرود

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان  

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۱۰۷

 

Copyright ©bamdaad 2023