پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید الاضحیهموطنان گرامی!
عید قربان یا عید سعیدالاضحی که مصادف به دهم ذالحجه، یکی ازجمله ی عید های بزرگ اسلامی بوده که در چنین روزی حضرت ابراهیم خلیل الله مامور قربانی فرزند شان حضرت اسمعیل  (ع  ) در راه خداوند گردید.
قربانی کردن در این روز مستحب موکد بوده وبرای مسلمانانی که در سرزمین منا، حضور دارند واجب است واین سنت قربانی یادبودی از رخداد ذبح اسمعیل  (ع ) است.
روز عید قربان ، روز پر فضیلتی است که در کشور ما با براه انداختن قر بانی ها، پوشیدن لباس های جدید، مهمانی رفتن به خانه های دوستان وعزیزان و تقسیم گوشت قر بانی به فقرا و همسایگان و دوستان وهموار کردن دسترخوان مملو از شرینی باب ها منحیث یک عنعنه ی تاریخی تجلیل میگردد.
شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان بادرک عمیق از سنت های دینی و رسوم و فرهنگ پسندیده هموطنان ما این روز خجسته را برای هموطنان و با قبول طاعات و عبادات شان از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته برای همه روز های خو ش عیدی وشادمانی وایجاد یک فضای صلح،آرامش تامین حقوق حقه زنان کشور وعدالت اجتماعی در کشور آرزو مینماید .
       

داود رزمیار
رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۹۰۶

Copyright ©bamdaad 2023