یورت نـی ویـران قیلـدی لـر

 

 

اوشبو یورت نینگ خلقینی وایی، زار و حیران قیلدی لر

! بیوه و ییتیم، غریب نینگ، یوره گین قان قیلدی لر  

اجنبی و یورت فروش لر،

بیزگه قیلدی کوپ جفا مینگلر افسوس! آنه لرنینگ، چشم گریان قیلدی لر

بو نیمه حال ای اولوس، بیر نان بیریب عکسین آلر؟

بیزنی دایم لقمه نان گه، زار و نالان قیلدی لر

مملکت نینگ کیمسه سی قورقینگ خدادن بس،

اوریش طبعی نازیک آنه لرنینگ، یوره گین قان قیلدی لر

اوشبو باله لر قولی گه،

سیز کتاب - قلم بیرینگ یاش لیگی دن باله نینگ فکرینی یه یسان قیلدی لر

اوزبیک و تاجیک و پشتون، چون هزاره قومینی

بیر-بیرین اوستی گه ایشله ب، یورت نی ویران قیلدی لر

مسجد و مکتب بازار ده،

انتحار - پارتلش قوییب، ملتی بیچاره نینگ توپراققه یکسان قیلدی لر

شاعر و یازووچیلر بیگانه یورتده خوار و زار

یورتیمیزنینگ خلقینی یاوو، تیت و پاشان قیلدی لر

اتفاق سیزدن کیچینگ واز، ملتیم ای دولتیم !

بیز ییزیلگن ملیت نینگ، خوار و سرسان قیلدی لر

وطنین دردی دن ایسلب، یازدی قیپچاق چیته سوز بیزنی بیرته نان گه یاوولر،

 آه! گروگان قیلدی لر.

( قدرت الله قیپچاقی)

 

 بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۵۰۵

Copyright ©bamdaad 2023