پیام تبریکی حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید فطر

 

با آرزوی‌ قبولی‌ طاعات‌ و عبادات‌ مردم با عزت کشور، فرارسیدن عید سعید فطر را به همه دوستان ، هموطنان گرامی و مسلمانان جهان تبریک گفته، آرزو میبریم تا روزهای خوشی را در سلامتی سپری نمایید.

عید درجوامع اسلامی سمبول محبت، برادری، عدالت و خوشحالی می باشد، ولی با درد و دریغ که درنتیجه عوامل داخلی و برونی اکتریت مردم کشوربخصوص لایه های ناتوان و ستمدیده ما با فقر، تهیدستی و بیداد دست و پنجه نرم نموده، موجودیت این وضع مانع خوشی و آرامی آنها شده است .

امید آن داریم تا درپناه اتحاد ، اخوت ، حق پرستی و عدالت خواهی ، همدلی و همدستی  کافه مردم ، بخصوص انسانهای وطندوست و دادخواه در سرزمین محبوب ما افغانستان صلح دایمی، آرامی همیشه گی ، پیشرفت، زنده گی بهتر درپناه قانون و عدالت بوجود آید.    

حرب آبادی افغانستان که خواستارحفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی متکی بر اراده مردم میباشد ، یکجا با نیروی های هوادار دموکراسی و عدالت برای یک افغانستان شگوفان و مدرن امروزی ، گسترش علم و فنآوری  و رهایی ازقید  نابرابری و ستم اجتماعی از جمله نابرابری های جنسیتی می کوشد .

در انجام این رسالت بزرگ ملی و تاریخی ما همراهی و یاری  کارگران ، دهقانان ، روشنفکران ، روحانیون خدا پرست و وطندوست ، زنان ، جوانان ، تجار ملی ، متقاعدین و کسبه کاران را خواستاریم.

در حالیکه یکبار دیگرعید سعید فطر را برای هموطنان عزیز درداخل کشور و مهاجران افغان در سراسرجهان تبریک میگویم ، ازبارگاه خداوند متعال رستگاری، عزت و سرفرازی همه گان را آرزو مینمایم .

 

عید تان مبارک !

کوچني اخترمونيکمرغه!

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

۳۱ حمل ۱۴۰۲ خورشیدی

 

 

بامداد ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۱۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023