پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق سلطان صدیقی

 

با اندوه فراوان خبر مرگ زودرس انجینر سلطان احمد صدیقی را دریافت نمودیم . رفیق صدیقی دیروز ۳۰ مارچ سالروان میلادی در اثر یک حادثه ترافیکی درکشور المان درگذشت .

زنده یاد رفیق سلطان صدیقی ازجوانی سرنوشت خود را با مردم و مبارزه دادخواهانه گره زده و تا آخرعمر دراین راه ثابت قدم و وفادار باقی ماند.

 به مناسبت این اندوه بزرگ خانواده مبارز و دادخواه صدیقی ، مراتب همدردی و غمشریک خود و هیات رهبری حزب آبادی افغانستان را خدمت رفقای ارجمند پروفیسور داکتر نثار احمد صدیقی ، احمد ضیا سپهر صدیقی ، نجیب صدیقی ، خواهران ، همسر و فرزندان رفیق سلطان ، بقیه اعضای خانواده های صدیقی و واعظی و همرزمان شان ابراز نموده ، در تحمل این غم بزرگ  برایشان صبر وشکیبایی آرزو داریم .

یاد او به نیکویی و خیرباد !

با حرمت فراوان ،

پوهاند داکتر داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان  

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۳ـ ۳۱۰۳

 Copyright ©bamdaad 2023