بزرگداشت از هشتم مارچ ، روز جهانی زن

 

به تاریخ ٣مارچ  سال روان میلادی انجمن همبسته گی زنان افغان درهالند از روز جهانی زن تجلیل نمود.

درنخست بانو سیده طلوع ، رییس انجمن همبسته گی ضمن خوش آمدید گفتن به اشتراک کننده گان ، بر تاریخچه « روز جهانی زن » روشنی انداخته ، راجع به وضعیت رقت بار زنان افغانستان صحبت نمود. بعدا محترمه شکیلا حیدری ضمن صحبت در مورد زنان افغانستان و شرایط فعلی سروده زیبای را بنام « زنی را میشناسم من » دکلمه نمود، که مورد استقبال حاضرین قرارگرفت.  در ادامه محترمه ملیحه رحیمی در مورد افتخارات زنان در تاریخ اسلام صحبت نموده گفت علم بر زن و مرد فرض أست ،زنان حق کار تحصیل ، سیاست و سهم در دولت و اجتماعی دارند. موصوف از جامعه جهانی خواست تا زنان افغانستان را به خاطر حقوق حقه آنها کمک و حکومت سرپرست را وادار نمایند تا در مکاتب را باز و زنان را به وظایف شان بر گرداند.

دراخیر نادره نوابی و طاهره محمودی از انجمن همبسته گی زنان افغان درهالند در راس محترمه سیده طلوع ابرازسپاسگزاری نمود که چنین برنامه های عالی و خوب را سازماندهی و صدای زنان خفه شده افغانستان را بلند مینماید. بعد از صرف غذا که خانم های اشتراک کننده خوراکه های تهیه شده را در جمع دوستان صرف نمودند، به حق زنان و مردم افغانستان دعای خیر صورت گرفت.

 دربخش دوم برنامه بانو برشکی شاهین، با پخش موسیقی و دی جی به رنگینی محفل افزود که این برنامه مورد استقبال شرکت کننده گان مجلس قرارگرفت. دراخیر برنامه توسط بانو سیده طلوع  برای شرکت کننده گان محفل یک یک شاخه گل گلاب طور تحفه  اهدا شده و برنامه با گرفتن عکسهای یادگاری به ساعت ده و نیم شب خاتمه یافت.

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۶۰۳

opyright ©bamdaad 2023